WwW.Dimilkî.Net - Qiseyê Rojaney
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Qiseyê Rojaney
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
zazaca ne demek zazaca nasıl söylenir  zazaca nasil soylenir
zazaca yeni yılınız kutlu olsun zazaca Serra şima ya newî pîroz bo. Yeni yılınız kutlu olsun. (Birden çok kişiye)
zazaca yeni yılın kutlu olsun zazaca Serra to ya newî pîroz bo. Yeni yılın kutlu olsun. (Tek kişiye)
zazaca dünya anadil günü zazaca Roja madziwanî a cîhanî  Dünya anadil günü (…)
zazaca dünya kadınlar günü zazaca Roja cenîan a cîhanî  Dünya kadınlar günü (…)
zazaca dünya emekçi kadınlar günü zazaca Roja cenîandê kedkaran a cîhanî  Dünya emekçi kadınlar günü (…)
zazaca doğum günün kutlu olsun zazaca Rojbiyena to şa(d) bo Doğum günün kutlu olsun  (…)
zazaca ellerinden öperim zazaca Lew nanan to desta Ellerinden öperim (Tek kişiye)
zazaca cümleler Lew to desta nan Ellerinden öperim (Tek kişiye)
zazaca ellerinden öperim zazaca Destê to maç kenan Ellerinden öperim (Tek kişiye)
zazaca ellerinizden öperim zazaca Lew nanan şima desta Ellerinizden öperim (Birden çok kişiye)
zazaca cumleler Lew şima desta nan Ellerinizden öperim (Birden çok kişiye)
zazaca ellerinizden öperim zazaca Destê şima maç kenan Ellerinizden öperim (Birden çok kişiye)
zazaca geçmiş olsun zazaca Kefaret bo ! Geçmiş olsun ! (…)
zazaca allah sağlık versin zazaca Homa weşî bido ! Geçmiş olsun !, Allah sağlık versin ! (…)
zazaca ziyade olsun zazaca Homa vêşî kero ! Ziyade olsun ! (…)
Ma kemeyna, Homa vêşî kero Biz eksilttik allah artırsın (ziyade etsin) (…)
zazaca Baş göz üstüne zazaca Sere û çiman ser Baş göz üstüne (…)
Zazaca Başım gözüm üstüne zazaca Sere û çimandê mi ser Başım gözüm üstüne (…)
Zazaca Başım gözüm üstüne zazaca Cay to seredê ma ser Başımızın üstünde yerin var (baş tacısın) (…)
Zazaca Başım gözüm üstüne zazaca Cay to seredê mi ser Başımın üstünde yerin var (baş tacısın) (…)
Zazaca Göz üstüne zazaca Çiman ser Göz üstüne (…)
zazaca Gözüm üstüne zazaca Çimandê mi ser Gözüm üstüne (…)
zazaca baş üstüne zazaca Serî ser Baş üstüne (…)
zazaca başım üstüne zazaca Seredê mi ser Başım üstüne (…)
Zazaca hayırdır zazaca Xeyro ! Hayırdır ! / Hayrola ! (…)
Bixeyr bo ! Hayırlı olsun ! (…)
Bixeyr weşî bo ! Hayırlı olsun ! (…)
zazaca hayırlısıyla zazaca Xeyrî ser  Hayırlısıyla (…)
(Bi) Xeyr weşîya Hayırlısıyla (…)
zazaca başın sağolsun zazaca (Wa) sereê to weş bo ! Başın sağolsun ! (Tek kişiye)
zazaca başınız sağolsun zazaca (Wa) sereê şima weş bo ! Başınız sağolsun ! (Birden çok kişiye)
başiniz sagolsun
zazaca kafanı yorma zazaca Sereê xo metewné ! Kafanı yorma ! (Tek kişiye)
zazaca kafanı yorma zazaca Sereê xo metewnê ! Kafanızı yormayın(ız) ! (Birden çok kişiye)
zazaca allaha emanet olun Pawey homay bé ! Allaha emanet ol ! (Tek kişiye)
zazaca kafanı yorma zazaca Pawey homay bê ! Allaha emanet olun(uz) ! (Birden çok kişiye)
zazaca özür dilerim zazaca Bibexşné Af edersin, Özür dilerim (Tek kişiye)
zazaca ozur dilerim zazaca Bibexşnê Af edersiniz, Özür dilerim (Birden çok kişiye)
zazaca teşekkür ederim zazaca (Ti)  Weş bê Sağol / Teşekkür ederim (Erkeğe söylenir)
zazaca teşekür ederim zazaca (Ti) Weş ba Sağol / Teşekkür ederim (Kadına söylenir)
zazaca teşekkur ederim zazaca (Şima) Weşî bê Sağolun / Teşekkür ederim (Birden çok kişiye)
zazaca teşekur ederim zazaca Berxwudar bê Teşekkür ederim (Erkeğe söylenir)
zazaca teşekkür etmek zazaca Berxwudar ba Teşekkür ederim (Kadına söylenir)
zazaca teşekür etmek zazaca Berxwudarî bê Teşekkür ederim (Birden çok kişiye)
Key to awan (bo) Teşekkür ederim (Tek kişiye)
Key to şên bo Teşekkür ederim (Tek kişiye)
zazaca sağol ne demek zazaca Key to şên û awan (bo) Teşekkür ederim (Tek kişiye)
zazaca iyi ki doğdun nasıl Rind ké ti estê  İyi ki doğdun (iyi ki varsın) (Erkeğe söylenir)
zazaca iyiki doğdun zazaca Rind ké ti esta İyi ki doğdun (iyi ki varsın) (Kadına söylenir)
zazaca iyi ki varsın zazaca Xas ké ti estê  İyi ki doğdun (iyi ki varsın) (Erkeğe söylenir)
zazaca iyi ki varsın ne demek Xas ké ti esta İyi ki doğdun (iyi ki varsın) (Kadına söylenir)
zazaca nasılsın zazaca (Ti) Senîn ê ? Nasılsın ? (Erkeğe sorarken)
zazaca nasılsın nasıl denir (Ti) Senîn a ? Nasılsın ? (Kadına sorarken)
zazaca nasılsın nasıl denir (Şima) Senînî ê ? Nasılsınız ? (Birden çok kişiye sorarken)
zazaca ne yapıyorsun nasıl Ti yê se kenê ? Ne yapıyorsun ? (Erkeğe sorarken)
zazaca ne yapiyorsun nasıl Ti ya se kena ? Ne yapıyorsun ? (Kadına sorarken)
zazaca günaydın zazaca nasıl Şewdirweş Günaydın, iyi sabahlar (…)
zazaca gunaydin zazaca nasıl Şewdirê to weş bo Günaydın, iyi sabahlar (Tek kişiye)
zazaca gunaydın zazaca nasıl Şewdirê şima weş bo Günaydın, iyi sabahlar (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca gunaydin zazaca nasıl Şewdirê to bixeyr Günaydın, iyi sabahlar (Tek kişiye)
zazaca gunaydın zazaca nasıl Şewdirê şima bixeyr Günaydın, iyi sabahlar (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca merhaba zazaca nasıl Demweş Merhaba, selam, iyi zamanlar (…)
zazaca iyi günler zazaca nasıl Demê to weş bo İyi günler (Tek kişiye)
zazaca iyi günler zazaca nasıl Demê şima weş bo İyi günler (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca iyi günler zazaca nasıl Demê to bixeyr İyi günler (Tek kişiye)
zazaca iyi günler zazaca nasıl Demê şima bixeyr İyi günler (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca iyi akşamlar zazaca nasıl Şanê to weş bo İyi akşamlar (Tek kişiye)
zazaca iyi akşamlar zazaca nasıl Şanê şima weş bo İyi akşamlar (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca iyi akşamlar zazaca nasıl Şanê to bixeyr İyi akşamlar (Tek kişiye)
zazaca iyi akşamlar zazaca nasıl Şanê şima bixeyr İyi akşamlar (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca iyi geceler zazaca nasıl Şewweş İyi geceler (…)
zazaca iyi geceler zazaca nasıl Şewa to weş bo İyi geceler (Tek kişiye)
zazaca iyi geceler zazaca nasıl Şewa şima weş bo İyi geceler (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca iyi geceler zazaca nasıl Şewa to bixeyr İyi geceler (Tek kişiye)
zazaca iyi geceler zazaca nasıl Şewa şima bixeyr İyi geceler (Birden çok kişiye, büyüğe, resmi durumlarda)
zazaca hoşça kal zazaca (Bi) xatirdê to İzninle, allaha ısmarladık (Tek kişiye)
zazaca hoşçakal zazaca (Bi) xatirdê şima İzninizle, allaha ısmarladık (Birden çok kişiye)
zazaca allaha ısmarladık zazaca Weş bimané Hoşça kal (Tek kişiye)
Weş bimanê Hoşça kalın(ız) (Birden çok kişiye)
zazaca sağlıcakla kalınız zazaca Biweşîya bimané Sağlıcakla kal, Esen kal (Tek kişiye)
zazaca saglicakla kaliniz zazaca Biweşîya bimanê Sağlıcakla kalın(ız) (Birden çok kişiye)
Zazaca esenkal
zazaca kendine iyi bak zazaca xo vero vindé ! Kendine iyi bak ! (Tek kişiye)
kendine iyi bak zazaca xo vero vinderê ! Kendinize iyi bakın ! (Birden çok kişiye)
zazaca kendine dikkat et zazaca Haydarê xo bé ! Kendine dikkat et ! (Tek kişiye)
kendine dikkat et zazaca Haydarê xo bê ! Kendinize dikkat edin ! (Birden çok kişiye)
zazaca hoş geldin zazaca Ti bixeyr ameyê Hoş geldin (Tek erkeğe)
zazaca hoşgeldin zazaca Ti bixeyr ameya Hoş geldin (Tek kadına)
Şima bixeyr ameyê Hoş geldiniz (Birden çok kişiye)
zazaca yolun açık olsun zazaca Raya to akerdî bo ! Yolun açık olsun ! (Tek kişiye)
yolun açık olsun zazaca Raya şima akerdî bo ! Yolunuz açık olsun ! (Birden çok kişiye)
zazaca haklısın zazaca Heqê to yo Haklısın / Hakkın var (…)
zazaca doğru söylüyorsun zazaca Xebera to ya Doğru söylüyorsun / Dediğin doğru / Haklısın (…)
Zey to ya Yaptığın, dediğin doğru / Doğru söylüyorsun (…)
Ti raşt vanê Doğru söylüyorsun (Doğru söyleyen bir erkektir)
Ti raşt vana Doğru söylüyorsun (Doğru söyleyen bir kadındır)
Şima raşt vanê Doğru söylüyorsunuz (Doğru söyleyenler birden fazla kişi)
zazaca gerçekten zazaca Raşta !? Gerçekten !? / Gerçekten mi !? (…)
zazaca gerçekten zazaca Raştey ser... Doğrusu… Gerçekten… (…)
zazaca ellerine sağlık zazaca Destê to weşî bê Eline sağlık (Tek kişiye)
zazaca eline sağlık zazaca Destê şima weşî bê Elinize sağlık (Birden çok kişiye)
zazaca sağlık olsun zazaca Wa weşî bo Sağlık olsun (…)
zazaca canın sağolsun zazaca Wa ganê to weş bo Canın sağolsun (Tek kişiye)
zazaca canın sağ olsun zazaca Wa ganê şima weş bo Canınız sağolsun (Birden çok kişiye)
zazaca ellerin dert görmesin zazaca Destê to derd nêvînê  Ellerin dert görmesin (Tek kişiye)
Zazaca yüreğine sağlık zazaca Zerrîa to weşé bo Yüreğine sağlık (Tek kişiye)
zazaca canınız sağolsun zazaca
zazaca seni seviyorum zazaca Ez to sînena (Ben) Seni seviyorum (…)
zazaca seni çok seviyorum zazaca Ez to boll (zaf) sînena (Ben) Seni çok seviyorum (…)
zazaca seni seviyorum Ti mi sînena ? (Sen) Beni seviyor musun ? (Kadına sorulurken)
seni seviyorum zazaca Ti mi sînenê ? (Sen) Beni seviyor musun ? (Erkeğe sorulurken)
zazaca senden hoşlanıyorum zazaca Ez to ra hes kena (Ben) Senden hoşlanıyorum (…)
zazaca senden hoşlaniyorum zazaca Ez ay ra hes kena (Ben) Ondan hoşlanıyorum (o  kadından)
senden hoşlanıyorum zazaca Ez ey ra hes kena (Ben) Ondan hoşlanıyorum (o  erkekten)
zazaca çok güzelsin zazaca Ti boll (zaf) xasek a ! Çok güzelsin ! (Kadına söylerken)
zazaca çok iyisin zazaca Ti boll (zaf) rind a ! Çok iyisin / çok güzelsin ! (Kadına söylerken)
Ti boll (zaf) rind ê ! Çok iyisin ! (Erkeğe söylerken)
zazaca aşk ne demek Zerrbestî Aşk (Gönülden bağlılık) (…)
aşkım zazaca aşkım ne demek Zerrbest Aşık  (Aşık Erkek)
aşık zazaca aşık ne demek Zerrbesté Aşık (Aşık Kadın)
Zazaca sevgilim zazaca Delala mi Sevgilim, güzelim, azizim (Kadına söylerken)
Zazaca sevgilim zazaca Delalê mi Sevgilim, güzelim, azizim (Erkeğe söylerken)
Zazaca bitanem zazaca Jûka mi / Jûkeka mi Bir tanem, biriciğim (Kadına söylerken)
Zazaca bir tanem zazaca Jewkê mi / Jewkekê mi Bir tanem, biriciğim (Erkeğe söylerken)
zazaca seni özledim  Mi bêrîa to kerda (Ben) Seni özledim (…)
seni özledim zazaca Ti kewta mi vîrî Seni özledim (Kadına söylerken)
zazaca özlemek zazaca Ti kewtê mi vîrî Seni özledim (Erkeğe söylerken)
zazaca çok tatlısın zazaca Ti zaf şîrina  Çok tatlısın (Kadına söylerken)
zazaca tatlım nasıl söylenir  Ti zaf şîrinê Çok tatlısın (Erkeğe söylerken)
zazaca tatlım zazaca Şîrina mi Tatlım (Kadına söylerken)
zazaca tatlım ne demek Şîrinê mi Tatlım (Erkeğe söylerken)
zazaca gözün aydın zazaca Çimê to roşnî bê Gözün aydın (…)
gözün aydın zazaca Çimê şima roşnî bê Gözünüz aydın (Bir'den çok kişiye)
zazaca memnun oldum Çiman ser Memnun oldum (Direkt çevirisi [göz üstüne] olmakla beraber tanışma
memnun oldum zazaca sırasında söylenince [Memnun oldum] anlamındadır)
zazaca canım zazaca Hegîan ! Canım ! (…)
zazaca canım  nasıl Lo ! Canım ! Erkekler için  < Canım ! >  anlamında kullanılan hitap
zazaca canım  ne demek Lê ! Canım ! Kadınlar için  < Canım ! >  anlamında kullanılan hitap
zazaca canim zazaca
zazaca lütfen zazaca Heyran ! Lütfen !
zazaca lutfen zazaca
zazaca gökkuşağı zazaca Sûrhewzé Gökkuşağı
zazaca gokkusagı zazaca
zazaca gök kuşağı zazaca
zazaca kahrolsun zazacası Ne ma bê ne xasekeya ma bo ! Güzelliğimiz batsın!/Güzelliğimizi kahretsin ! (…)
zazaca allah razı olsun zazaca Homa razî bo. Allah razı olsun. (…)
zazaca allah şifa versin zazaca Homa şîfa bido. Allah şifa versin. (…)
zazaca sağlık versin zazaca Homa weşî bido. Allah sağlık versin. (…)
zazaca allah bağışlasın zazaca Homa verdo. Allah bağışlasın (…)
zazaca bereketli olsun zazaca Berke tede bo Bereketli olsun. (…)
Not : Bazı durumlarda parantez içindekiler kullanılmasa da olur. 
Narojaneo tewr newe: 14/11/2020 Seat : 22:02:54 | Asnayenî : 156059 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011