WwW.Dimilkî.Net - Pel 11
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Serra şima ya newî pîroz bo.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Pel 11
Ewro : 19/01/2018 , Êne | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
Kam ? Kim ?
O kamo ? O kimdir ? (O Serdar o)
Kam şino ? Kim gider ? (Serdar şino)
Kamo şino ? Kim gidiyor ? (Serdar o şino)
Kam ame ? Kim geldi ? (Serdar ame)
Kam do bêro ? Kim gelecek ? (Serdar do bêro)
Wa kam vajo ? Kim söylesin ? (Wa Serdar vajo)
Kamė ? Kim ?
A kama ? O kimdir ? (A Zelal a)
Kamė şina ? Kim gider ? (Zelalė şina)
Kama şina ? Kim gidiyor ? (Zelal a şina)
Kamė amê ? Kim geldi ? (Zelalė amê)
Kamė do bêro ? Kim gelecek ? (Zelalė do bêro)
Wa kamė vajo ? Kim söylesin ? (Wa Zelalė vajo)
Kamî ? Kimler ?
Ê kamîê ? Onlar kim(ler)dir ? (Ê Embazê minê)
Kamî şinê ? Kimler gider ? (Ê şinê)
Kamîê şinê ? Kimler gidiyor ? (Êyê şinê)
Kamî amey ? Kimler geldi ? (Xalanê mi amey)
Kamî do bêrê ? Kimler gelecek ? (Pêranê veyverė do bêrê)
Wa kamî vajê ? Kimler söylesin ? (Wa Ê vajê)
Kaman ? Kimler, kimleri ?
Kaman kişto ? Kimler öldürmüş ? (…)
Do kaman bikişo Kimleri öldürecek ? (…)
Kaman do bivatê(nê) Kimler söyleyecekti ? (…)
Kaman rê ? Kimlere, kimler için ?
Kaman rê vaja ? Kimlere söyleyeyim ? (…)
Kaman ra ? Kimlerden ?
Ti kaman ra yê ? Sen kimlerdensin ? (…)
Kê ? Kim ?
Kê va ? Kim söyledi ? (Serdarî va)
Kê va ? Kim söyledi ? (Zelalė va)
Kê werd ? Kim yedi ? (Înan werd)
Kê kişt ? Kim öldürdü ? (Ey kişt)
Kê vato ? Kim söylemiş ? (Ay vato)
Kê vatbi ? Kim söylemişti ? (Şima vatbi)
Kê vatênê ? Kim söylüyordu ? (To vatênê)
Kê rê ? Kime ?
Kê rê va ? Kime söyledi ? (Zelalė rê va)
Kê rê vajo ? Kime söylesin ? (Serdarî rê vajo)
Kê rê kar bikero ? Kime çalışsın ? (Înan rê kar bikero)
Ay no kê rê ard ? O bunu kime getirdi ? (Ay no mi rê ard)
Ey na kê rê ardė ? O bunu kime getirdi ? (Ey na mi rê ardė)
Kê ra ? Kimden ?
Kê ra kewt ? Kimden düştü ? (Serdarî ra kewt)
Kê ra mend ? Kimden kaldı ? (Zelalė ra mend)
Veng kê ra ameo ? Ses kimden gelmiş ? (Veng Zelalė ra ameo)
Xelatė kê ra amea ? Hediye kimden gelmiş ? (Xelatė Serdarî ra ameya)
Kenynekė kê ra nimita ? Kızı kimden saklamışlar ? (Ma ra nimita)
Lajek kê ra nimito ? E.çocuğu kimden saklamışlar ? (Ma ra nimito)
Se ? Ne ?
Serdar se keno ? Serdar ne yapar ?
Tiyê se kenê ? Sen ne yapıyorsun ? (erkek)
Tiya se kena ? Sen ne yapıyorsun ? (kadın)
Ey se kerd ? O ne yaptı ?
O merdim do se kero ? O adam ne yapacak ?
Zelala se kena ? Zelal ne yapıyor ?
Ma do se kerê ? Biz ne yapacağız ?
A keynekė do se kero ? O kız ne yapacak ?
Ççî ? Ne ?
To rê ççî ! Sana ne ! (…)
To rê ççî bida? Sana ne vereyim ? (Mi rê nan bidė)
No ççîo ? Bu nedir ? (No kitabo)
Na ççîa ? Bu nedir ? (Na qelema)
Ççî ard ? Ne getirdi ? (Kitab ard)
Ççî mend Ne kaldı ? (Çiyê nêmend)
Çi ? Neden ?
Çi va ? Neden söyledi ?
Çi şi ? Neden gitti ? (erkek)
Çi şî ? Neden gitti ? (kadın)
Çi nêronişt ? Neden oturmadı ? (erkek)
Çi rê ? Niye ?, Ne için ?
Çi rê va ? Niye söyledi ?
Çi rê şi ? Niye gitti ? (erkek)
Çi rê nêronişt ? Niye oturmadı ? (erkek)
Çi rê nêroniştė ? Niye oturmadı ? (kadın)
Ççî rê ? Neye ?, Ne için ?
Ççî rê ame ? Ne için (neye) geldi ? (erkek)
Ççî rê ard ? Ne için (neye) getirdi ?
Ççî rê lazimo ? Ne için (neye) lazım ?
Sera ? Nereye ?
Serdar o sera şino ? Serdar nereye gidiyor ?
Zelalė sera şiya ? Zelal nereye gitmiş ?
Do sera şiro ? Nereye gidecek ?
Sera şinê şo ! Nereye gidersen git !
Zelala sera yena ! Zelal nereye geliyor !
Êyê sera şinê ? Onlar nereye gidiyorlar ?
Kotî ? Nereye ?, Neresi ?
Ça ?
Tiyê şinê kotî? Nereye gidiyorsun ? (erkek)
A şîa kotî ? O nereye gitmiş ? (kadın)
O şîo kotî ? O nereye gitmiş ? (erkek)
A do şiro kotî ? O nereye gidecek ? (kadın)
Kotî weşo ? Neresi güzel(dir) ? (Amed weşo)
Kotî germo ? Neresi sıcak(tır) ? (Teber germo)
Kotîdė ? Nerede ?
Zelalė kotîdė menda? Zelal nerede kalmış ? (…)
Serdar kotîdė rakewt ? Serdar nerede yattı ? (…)
Ti kotîdė bî ? Sen neredeydin ? (erkek)
Ti kotîdė bîa ? Sen neredeydin ? (kadın)
Kotîdė benê bibė ! Nerede olursan ol ! (erkek)
Şimayê kotîdė ? Neredesiniz ? (…)
Kotî ra ? Nereden ?
Ça ra ?
Tiyê kotî ra yenê ? Sen nereden geliyorsun ? (erkek)
A kotî ra ameya ? O nereden gelmiş ? (kadın)
A do kotî ra şiro ? O nereden gidecek ? (kadın)
Kotî ra yenê bê ! Nereden gelirsen gel ! (erkek)
Kotî ra yena bê ! Nereden gelirsen gel ! (kadın)
Ti kotî ra yê ? Neredensin? (Nerelisin?) (erkek)
Ti kotî ra ya ? Neredensin? (Nerelisin?) (kadın)
Kotî rê ? Neresi için ?
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:41:11 | Asnayenî : 2257 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011