WwW.Dimilkî.Net - Pel 8 - ÊN ve ANE ekleri
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Pel 8 - ÊN ve ANE ekleri
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
A C B + C  
Eril Asin ên Asinên Demir (den yapılma)
Eril Dar ên Darên Ahşap (tan yapılma)
Eril Birsim ên Birsimên İpek (ten yapılma
Eril Bafûn ên Bafûnên Aleminyum (dan yapılma)
Eril Çerme ên Çermeên Deri (den yapılma)
Eril Çapût ên Çapûtên Bez (den yapılma)
Eril Este ên Esteên Kemik (ten yapılma)
Eril Naylûn ên Naylûnên Naylon (dan yapılma)
Dişil Asin ênė Asinênė Demir (den yapılma)
Dişil Dar ênė Darênė Ahşap (tan yapılma)
Dişil Birsim ênė Birsimênė İpek (ten yapılma
Dişil Bafûn ênė Bafûnênė Aleminyum (dan yapılma)
Dişil Çerme ênė Çermeênė Deri (den yapılma)
Dişil Çapût ênė Çapûtênė Bez (den yapılma)
Dişil Este ênė Esteênė Kemik (ten yapılma)
Dişil Naylûn ênė Naylûnênė Naylon (dan yapılma)
Çoğul Asin ênî Asinênî Demir (den yapılma)
Çoğul Dar ênî Darênî Ahşap (tan yapılma)
Çoğul Birsim ênî Birsimênî İpek (ten yapılma
Çoğul Bafûn ênî Bafûnênî Aleminyum (dan yapılma)
Çoğul Çerme ênî Çermeênî Deri (den yapılma)
Çoğul Çapût ênî Çapûtênî Bez (den yapılma)
Çoğul Este ênî Esteênî Kemik (ten yapılma)
Çoğul Naylûn ênî Naylûnênî Naylon (dan yapılma)
A C B + C  
Eril AmnaN e AmnaNe Yazlık, yaza ait olan
Eril ZimistaN e ZimistaNe Kışlık, kışa ait olan
Eril Payîz ne Payîzne Sonbaharlık, sonbahara ait olan
Eril Wesar ne Wesarne Baharlık,bahara ait olan
Eril Roj ane Rojane Günlük
Eril Meng ane Mengane Aylık
Eril Serr ane Serrane Yıllık
Dişil AmnaN ê AmnaNê Yazlık, yaza ait olan
Dişil ZimistaN ê ZimistaNê Kışlık, kışa ait olan
Dişil Payîz Payîznê Sonbaharlık, sonbahara ait olan
Dişil Wesar Wesarnê Baharlık,bahara ait olan
Dişil Roj anê Rojanê Günlük
Dişil Meng anê Menganê Aylık
Dişil Serr anê Serranê Yıllık
Çoğul AmnaN ey AmnaNey Yazlık, yaza ait olan
Çoğul ZimistaN ey ZimistaNey Kışlık, kışa ait olan
Çoğul Payîz ney Payîzney Sonbaharlık, sonbahara ait olan
Çoğul Wesar ney Wesarney Baharlık,bahara ait olan
Çoğul Roj aney Rojaney Günlük
Çoğul Meng aney Menganey Aylık
Çoğul Serr aney Serraney Yıllık
A C B + C  
Hewr Hewraî Havanın bulutlu olma hali, (Bulut-lu-luk)
Germ Germaî Havanın sıcak olma hali, (Sıcak-lı-lık)
Wişk Wişkaî Havanın kuru ve yağışsız olması hali, (Kuru-lu-luk,Kuraklık)
Nerm Nermaî Havanın yumuşak olma hali, (Yumuşak-lı-lık)
Pak Pakaî Havanın açık olma hali, (Açık-lı-lık)
Serd Serdaî Havanın soğuk olma hali, (Soğuk-lu-luk)
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:35:25 | Asnayenî : 4159 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011