WwW.Dimilkî.Net - Dêyrê Dimilkî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :   Eklenen yeni çalışma : Nazım Hikmet'in Masalların Masalı şiirinin Zazaca çevirisi. Ana Menu - Helbestî sayfasında.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Dêyrê Dimilkî
Ewro : 19/05/2024 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
(Wendişê Aram Tîgran'î) (Fekê Soyreg, Çêrmûg û Aldûş'î)
ÇÊNÊ KEYNÊ
Zimistan o, çênê şillî varena Zimistan o, keynê şillî varena Kıştır, kız yağmur yağıyor
Mayé axuré dé malî morena  Mayé axuré dé malî amorena  Anne(n) ahırda hayvanları sayıyor
Eşîr amê qolindê to birrnenê Eşîr amê qelinê to birrnenê Aşiret geldi, başlığını keserler
Zerîa mina çênê to ra veşena Zerîa mina keynê to rê veşena Kız senin için yüreğim yanıyor
Çemê Mûnzur xorî xorî naleno  Çemê Mûnzur'î xori xori naleno  Munzur çayı derin derin inler
Kemer kuçî, dar û berî tey ano  Kemer kuçî, dar û berî tey ano  Kayayı taşı, odunu ağacı sürükler getirir
Şon û şodir raa to de nîadano Şan û şewdir raa to de nîadana Sabah akşam yolunu gözlerim
Ti ça nîna çênê sebra mi nîno Ti çi nîna keynê sebrê mi nîno Neden gelmezsin kız !,  sensiz olmuyor.
Wurzé çênê halê mi zaf pêrşan o Werzé keynê halê mi zaf pêrşan o Kalk kız, halim çok perişan
Çend roj biyo ax pîzêy mi veyşan o Çend rojîo ax pîzey mi veyşan o Kaç gün oldu ah, yemek yemedim
Ti ké waştêna min qebûl nêkena  Ti ké waştena mi qebûl nêkera  Sözlüm (adaklım) olmayı kabul etmezsen
Bilûsk cor ra çênê ebe to şano Birûsk cor ra keynê ebe to şano Kız, başına yıldırım düşsün
Şodir o çênê tîjî nawa vejîna Şewdir o keynê tîjî naya vejêna Sabahtır kız, işte güneş doğuyor
Ez nêwurza ra, teqeta mi çîn a Ez nêwerzena, taqetê mi çînîo  Ben kalkamıyorum, takatim yok
Çikê min esto, kefenê mi bicê Çiçî ké mi esto, kefenê mi (zî) bigî Neyim varsa, kefenimi (de) al
Xatirê Heq zana, çênê wurzé ra Homay sînena, keynê werzé ra Tanrı hatırına, kız kalk haydi
Zimistan o, çênê şillî varena Zimistan o, keynê şillî varena Kıştır, kız yağmur yağıyor
Mayé axuré dé malî morena  Mayé axuré dé malî amorena  Anne(n) ahırda hayvanları sayıyor
Eşîr amê qolindê to birrnenê Eşîr amê qelinê to birrnenê Aşiret geldi, başlığını keserler
Zerîa mina çênê to ra veşena Zerîa mina keynê to rê veşena Kız senin için yüreğim yanıyor
(Na Dêyre Aram Tîgran waneno)
(Wendişê Songul Bal) (Fekê Soyreg, Çêrmûg û Aldûş'î)
Verek tirito Verek (kavir)  tirito Kuzuyu çalmışlar
Goşt gureto Goşt giroto Eti almışlar
Astik photo Este pewto Kemiği pişirmişler
Çerme roto Çerme roto Deriyi satmışlar
Dimra vato xatirê to Dima vato xatirê to Ardından allaha ısmarladık demişler
Oy lê vato xatirê to Oy lê vato xatirê to Oy lê allaha ısmarladık demişler
Çê silxeto Keye silxet o Aile kalabalık
Zaf mulxito Zaf mulxit o külfet (ev halkı) çok 
Ban zulmato Ban zulmat o Ev karanlık
Herd minito Erd minito  (nimito) (tari nişto erd) (karanlık) Yeri kaplamış
Dimra vato xatirê to Dima vato xatirê to Ardından allaha ısmarladık demişler
Oy lê vato xatirê to Oy lê vato xatirê to Oy lê allaha ısmarladık demişler
Sere pişto Sere pişto Başını sarmış
Textik taşto Textik taşto Tahtayı yontmuş
Ban viraşto Ban viraşto Binayı yapmış
Xatir waşto Xatir waşto İzin istemiş
Dimra vato xatirê to Dima vato xatirê to Ardından allaha ısmarladık demişler
Oy lê vato xatirê to Oy lê vato xatirê to Oy lê allaha ısmarladık demişler
Şêr dito Şêr dito Aslanı sağmışlar
Herd kinito Herd kinito (erd kendo) Toprağı kazmışlar
Vaş çînito Vaş çînito (vaş çînayo) Otu biçmişler
Welat ruto Welat derwuto Ülkeyi Süpürmüşler
Dimra vato xatirê to Dima vato xatirê to Ardından allaha ısmarladık demişler
Oy lê vato xatirê to Oy lê vato xatirê to Oy lê allaha ısmarladık demişler
Cemîl Qoçgirî / Songul Bal
(Fekê PALI'Y) (Fekê Soyreg, Çêrmûg û Aldûş'î)
DAYÊ, DAYÊ DAYÊ, DAYÊ
Yo teni haw cêr ra yeno Jew oyo cêrîo yeno İşte aşağıdan biri geliyor
Hoy dayê, dayê derd girono Hoy dayê, dayê derd giran o Ah anne derdim büyük
Monen baykê inî kêynono Maneno baykê nê kêynan o Bu kızların babasına benziyor
Hay dayê, dayê derd girono  Hay dayê, dayê derd giran o 
Şonkî ardo mîyan çimono Şewqa arda mîaan çiman o Şapkası gözlerinin üstünde 
Hoy dayê, dayê derd girono  Hoy dayê, dayê derd giran o 
Kêyna qiç ma nidono Keynera qijé ma nêdano Küçük kızı bana vermiyor
Hoy dayê, dayê derd girono Hoy dayê, dayê derd giran o
Kêynaya qiç ma nîdono Keynera qijé ma nêdano Küçük kızı bana vermiyor
Hoy dayê, dayê derd girono  Hoy dayê, dayê derd giran o 
Îşallah kêye di mono Boka keyedé bimano İnşallah evde kalır
Hoy dayê, dayê derd girono  Hoy dayê, dayê derd giran o 
Ceyz galan mono  Chêz galandé bimano  Çeyizi sandıkta kalsın
Hoy dayê dayê derd girono Hoy dayê dayê derd giran o
Îşallah pey perdî d´ mano Boka pey perdî dé bimano Perdenin arkasında kalsın
Hoy dayê, dayê derd girano  Hoy dayê, dayê derd giran o 
Ning pey zengud mono Ling pey zengudé bimano Ayağı üzengide kalsın
Hoy dayê, dayê derd girano Hoy dayê, dayê derd giran o
Zazaca şarkı sözleri Zazaki şarkı sözleri
Narojaneo tewr newe: 02/06/2019 Seat : 01:40:20 | Asnayenî : 1716 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011