WwW.Dimilkî.Net - Dêyrê Anonîmî-2
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Dêyrê Anonîmî-2
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
DÊYRA BÊNAMÎ-1  (İsimsiz)
Na keyneré çîté eşta
Gilaya sîa peydé eşta
Tim ewnêna na kişta
Derdê na keyneré ez kişta.
Na keyna şina çarî
Tim lornena kodé tarî
Çimî sîay bejné barî
Tim bermena werdî werdî.
Hewr ameo ra hewro sîa
Hele keynê zebeşé bîa
Belate kewto to çiman
Eza şina, bê mi dima.
Payîz ame esparikî
Bê ma şimé kufkarikî
Ê şarî kergé beyatî
Ê mi tim û tim varîgî.
Bînê daran mişmişî
Serê daran mişmişî
To ké mi ra ri tada
Pêro bî  tahl û tirşî.
Derey  Tardî * xuş xuşa
Wîç wîça nê mirîçika(n)
Paço sûr kullo belek
Ti vanê qey vilika.
Bê ma şimé Soyregé
Biçînimé kenger û tarekî
Rinda mi çi xaseka
Paqirê çalmê mûreké.
Binê daran honik o
Nefsê keynan şenik o
Emşo şewa yênî ya
La bicené fîtikan.
Ne qeyto ne qesewat o
Kewta kay ti, ka gula to?
Eké ez merda, mi vato
Gorê mi rindeké ako (akero)
Serê şewray roj akewno
Zerejê mi to waneno
Ê mi kesî nêmanena
Ez dara gul nêwazena
Wa mi rê hebûbé akero
Vanê verê kila çakil o
Altûnê rindé paqir o
Arîfî malê xo roto
Pey filînté girota
Dost û dişmen biteqo
Adir kewto nê daran (o)
Koy Madenî dûman o
Dumanê keynekan o
Erdo sûr o filhan o
Qaydımo jew rihan o
Rihan darîyê biskan o
Binê biskan cay lewan o
Osman pî yê keynan o
Jû bi jûweré kay dano
Jûweré ma nêdano
Gunadê madé bi mano.
Ancî abîay villê vaman
Keyney şarî pêro mi dima
Ez jûweré ra heskena
La nêzanena a zî kam a.
Kerrey estê awî estê
Derdî estê hêsrî estê
Herr a sîa tim cazir a
Baxçê gulan bi xatirdê to
Axîna a gulé tim mi dera
Vewr varena pordê keynan
Keynê lewê bidé mi bi deyna
No finn ganê mi kefen ké
No qor ti taydaş a mi bi
Eké bêra dinîa finna reyna.
 (Anonîm)
*Derey Tardî = Tard deresi (Dewa Sinagé, Çêrmûgé)
DÊYRA BÊNAMÎ-2  (İsimsiz)
Teqa ra nîadana
Têl û biskî tadana
Ma ké şinê verê kêberî
Ti çirê kêberî cadana (panana)
Way way way
Ma şimé sere tapî
Nişenê perr û qanatî
Heqî ké muradê ma kerd
Remnena keynera apî
Way way way
Çimê to sîa komir o
Maya to ké nêmiro
Dest keme şene şîş ra
O ké ma rê omir o.
(Wayêrê na dêyré nêzaneyeno)
DÊYRA BÊNAMÎ-3  (İsimsiz)
Gozêré* dûşney Qiliké*
Qilika jû keyneké
Hewt qorî pêrî ra waşta
Nêdaya na Gewreké*
To deyî ez jew kal an
Şinan bindê sal an
Mi rê xori aşané
Bibermé xalo xalo
Ma şimé na Bîbolé*
Mebermé tejcelkorê
Tim û tim pirpar nêbeno
Bibirné biza kolé
To çîta newî besta
Helûla sûr a to goşa
Şitla melhamêr a desta
Tim bermena koyan sera
Tim lornena kafan bin ra
Mi terknena şina, sera ?
To bolên şarî berdê
Nano sûrek werdê
Ti niştê estorda sûré
To persê mi nêkerdê
Ti yê lûlî cenenê
Vengdo berza veyndanê
Maya mi zî nêweşa
Ez senî ca verdî bêrî
Ez senî terk kerî bêrî
(Anonim)
*Qiliké,Bîbolé:Dewên Aldûşî.
*Gozêré, Gewreké:Dewên Çêrmûgé
Narojaneo tewr newe: 07/07/2017 Seat : 01:26:38 | Asnayenî : 4027 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011