WwW.Dimilkî.Net - Qiseyê Kilmekî û Weşî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :   Eklenen yeni çalışma : Nazım Hikmet'in Masalların Masalı şiirinin Zazaca çevirisi. Ana Menu - Helbestî sayfasında.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Qiseyê Kilmekî û Weşî
Ewro : 19/05/2024 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr

·      Wa viştiray rojê biba, mangay se roj nêbiba.·      Gul erzî herî ver, herî va ez gul se kerî, zirra qandê kengerî.

 

·      Lajê herî,
Şarî rê peme û birsim o.
Ma rê çarpay û çarsim o.

 

·      Dewijêdê Afriqayijî va;
Wexto ke merdimo spe ame herrda ma ser,
ey destdé încîl est bi,

     ma destdé erdê ma û mûrekî estî bî.

încîl da a ma dest va;

Çimanê xo bigêrê û duway bikerê.

Ma duway kerdî, dima çimê xo akerdî ke

încîl ma destde yo,

Erd û hêgayê ma merdimdê spî destde yê.

 

·      Serxoşey kesî nêkena egerin,
egerên ke xora estê înan vejena dûzware.
(Lucius Annaeus Seneca) 

·      Keso ke tayn fahm keno û vêşî bawer keno,

Keso tewr lûk o.
(Anton Çehov)


·       Çendé zerd hendé derd,
Çendé pere hendé gerre.
(Twitter : Yadîn Berham @MelBehram î ra gêrîayo)·      Fekê ma girêdao

Lewên ma deştê

Vanê de vajê.

Destên ma girêdayê
Lingên ma bestê

Vanê de vazdê.
(Twitter : Yadîn Berham @MelBehram î ra gêrîayo)

·      Nemdir meké,
Nê çiman dît
Nê destan girot
Nê lingan ard
Nê fekî werd.

(Twitter : Yadîn Berham @MelBehram î ra gêrîayo)


·      Şêr gesté bimiro zî pirşotîa kutikî nêweno.
(Şêx Seîd)

·      Estoré kotî ra ké şimena wija ra awé bişimé
Pisîngé kotî rakewna wija rakewé
Kam sa ya ké kermejîaya ay biweré (bûré)
Govlega ké merşey pa aniştê ay biçîné
Cao ké hermûşikî kendo wija dar roné
Mar kotî star beno wija ban virazé
Bi dîkana pîa rakew û werzé
Vatişî ra vêşî bêhes bimané.
                                       (Vatişêdê Çermesûran)

 

·      Eké ê to niyo megî.
Eké raşt niyo meké.
Eké raştay niyo mevajé.
Eké ti nêzanenê  hiş bé.
(Vateêdê verînan ê Japonan)·      Vaşê mîandê kerran, goştê mîandê estan weş o.

(Dimilkî Anonim)

 

·      Ti dê ké tarî rê nengî biçînê, çileré acifîné. (Qonfîçyus)

 

 

·      Wa may ma mêsê bîayê, dêsa bîayê.

 

 

·      Dar û ber rîçandê xo sero, miletî ziwandê xo sero şên bene.

 

 

·      Ê merdimên rindî niştî ê estorandê xasekan û da pro û şîy.

(Yaşar Kemal)

 

 

·      Ne destê kesî dé girze bé, ne zî paştîa kesî dé derze bé.
(Dimilkî Anonim)

 

 

·      Ne kesî desta girze bé, ne zî kesî paştîa derze bé

(Dimilkî Anonim)

 

 

 

·      Bi erdîşa bo kelê ma hem xizir o hem xoca yo.

 

 

·      Awé bena berzé masey morclan wenê, awé ancêna morcley masan wenê.

(Qiseêda Afrîqayijan)

 

 

·      Mi Wend,
Xo vîrîa kerd,
Mi dî,
Ame mi vîrî,
Mi kerd,
Ez misaya.
(Qonfîçyus)

 

 

·      Qedê herî nêbi ageyra a kirrî ser.

 

 

·      Bi vergîa pîa kişenê,
bi şiwanîya pîa wenê,
bi wayêrîa pîa bermenê.

 

 

·      Lû vana : - Ez gêna qet û qet û qetifî, ti zî bigî haletî û sirsî û nîrî.

 

 

·      Her kes bi estanikandê xo ya esto.

 

 

·      Raştî roşnayî ya.

 

 

·      Wexto ke helîye mi baz bi, kare mi serfiraz bi,
Nika helîyê mi kesexur o, her çîyê mi selaxur o.

 

 

·      Ban jew ban o, kiştê zimistan o, kiştê amnan o.

 

 

·      Danê mi ro zî qe mi ro dê, Laberê verdê ez xo rê mirdî bihuwa.(Moliere)

 

 

·      Çhar şertên aserkewtene;
Zanayiş,
waştiş,
wetardiş,
hişbîayiş. (Axel Munthe)

 

 

·      Mode çîyêdo winî pîs o ke şeş mengan ra finnê vurnenê. (Oscar Wilde)

 

 

·      Şeytanî va : - Îsan vano prodé ha… (Bahrî Demîr)

 

 

·      Dişmenandê xo ra hes bikerê, Çirê ké tenîa ê şenê egeranê kê eşkera kerê.
(Benjamin Franklin)

 

 

·      Ti do ké vajê villikî telliyinî ê û pey biqahrîê, vajé dartellî villî akerdê û pey şa bé (Gothe)

 

 

·      Eké ti rojê vînenê ez biya açewt, winî bizané ké ez a kesêdê kewtîy werzanena pay.
(Ernesto Che Guevara)

 

 

·      Key ké lay pêro peysay,
key ké dar û ber pêro bi wişk,
Key ké maseo tewr dimaên zî merd tepîa,
Wexto merdimo spe do bizano ké PEREY NÊWERÊNÊ.
(Qiseka Çermesûran, Ezbata Sîyû)

 

 

·      Cao ké şêrî bêhes bimanê, verg û wawîkî paygermî kenê;
Laberê nêzanenê şêr ké werzo xo ser qeyyamé do biqilayo.
(Ernesto Che Guevara)

 

 

·      Şima diyo kes adinî ra sere şikite ameo !?

 

 

·      Eké dişmenê to yo to goyneno û xelaté dano to, winî bizané ké to dé pûşteyê esta.
(Fidel Castro)

 

 

·      Vay şimao yeno, hinî (endî) gozanê xo vaydê.

 

 

·      Dewran sersîya dar a, geh winî ra geh wina ra.

 

 

·      Mi nêşa dibare û zûrandê şima ya başkera no mi rê bi kull.
Ez zî şima vero açewt nêbiya, wa no zî şima rê kull bo. (Sey Riza)

 

 

·      Mi dima meye, beno ke nêşiba to rê rêberey û verengey bikera.
Mi ver meşo, beno ke nêşiba to dima bêra û şopa to birama.
Ma pê kişta ray şirê, wina bo ma tim pêra asenê û ma benê zeydê pê.
(Qiseka Çermesûran, Ezbata Ute)

 

 

·      Çirê şimayê îsanan kişenê, Taynekê bipawê xora ê dê bimirê.(Qonfîçyus)

 

 

·      Yan rayê bivîné, yan rayê aké, yan zî xwo ray ser ra akişté dé. (Qonfîçyus)

 

 

Narojaneo tewr newe: 03/11/2020 Seat : 23:59:03 | Asnayenî : 6285 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011