WwW.Dimilkî.Net - Dimilkî ya Raştayîné
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Ver şirê gaz keno, dima şirê pay erzeno.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Dimilkî ya Raştayîné
Ewro : 23/07/2017 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
DIMILKÎ YA HERIMÎAYÊ DIMILKÎ YA RAŞTAYÎNĖ
Sağlık olsun. Wa weşî bo
Wa canê to sağ bo. Wa ganê to weş bo
Wa can sağlıği bo. Wa ganweşî bo
İyi günler Demê to bi xeyr (bo)
  Demê şima bi xeyr (bo)
İyi akşamlar Şanê to bi xeyr (bo)
  Şanê şima bi xeyr (bo)
İyi geceler Şewa to bi xeyr (bo)
  Şewa şima bi xeyr (bo)
Sağol, teşekkur kena. Ti weş bê / Weş bê / Weş û war bê (Camêrdan rê vajêno)
  Ti weş ba / Weş ba / Weş û war ba (Cinîan rê vajêno)
Sağol, teşekkur kena. Berxudar bê / Berxudar ba
Eline sağlık. Destê to weşî bê.
O bağliyê eyo. O eya besteo.
Wa çaya mi tayn açığ bo. Wa çaya mi tayn (tenekê) zelalė bo.
  Wa çaya mi tayn (tenekê) şenikė bo.
Wa çaya mi tayn demli bo. Wa çaya mi tayn (tenekê) tarî bo.
  Wa çaya mi tayn (tenekê) demini bo.
Ma sureklî taksim parqî dė roşenê. Ma tim û tim parq dê taksîmîdė roşenê.
Lütfen ! Heyran !
Canım ! Hegîan !
Bana bir tas su verir misin canım !? Hegîa tasê awė danê mi !?
Bir çay iç, öyle git Lütfen ! Heyran çayê bişimė, hewna şo.
Kredi karti geçerliya ? Qerta qredî vêrena ?
Otobozė dė perey geçerli nîyê. Atepozė dė perey nêvêrenê. 
Boşvêr, ûğraşmiş mebė. Fek (ci ra) verradė, a pey me kewė. (sözel)
  Dest (ci ra) verradė, a pey me kewė. (fiili)
Do çi wext başle kero ? Do çi wext dest pey kero?
Çi wext do başle bo ? Çi wext dest do pey bo ?
Êyê başle kenê. Êyê dest pey kenê.
înan başley nan vedişî kerd bî. (komple xelet) Ê niştî bî nana. (Beno kė êyê hewna nanî sero)
Remzan merdimê do kararsizo. Remzan merdimê (mordemê) do tedemendeo.
...ama… …la…, …laberê
Mi nan werd ama ez mird nêbîya. Mi nan verd la ez mird nêbîa.
Ez do ewro torê bigirweya ama Ez do ewro torê bigirweya laberê
nanê mi do aîdê to bo. nanê mi do to sero bo.
Mi perey yatirmişê banka kerdî. Mi perey bankadė ravistî.
  Mi perey eştî banqa.
Nê pera berė  yatirmişê banka kė. Nê pera berė bierzė banqa.
Ma Elî xestexane dė yatirmiş kerd. Ma Elî nêweşxanedė ravist.
Heftê sonî. Peynîa heftî.
Elî yo diney mi nê keno. O yo kitab waneno. Elî yo goştareya mi nêkeno. O yo kitab waneno.
Elî diney mi nê keno, Tim ê xwė ya keno. Elî goş a mi nênano, Tim ê xwoya keno.
Gerçekten ! Raşta!
Gerçekten ? Tîya raşta vana? (vurgu "raşta" nın üzerinde)
Gerçekten merdimê do rindo. Raştey ser merdimê do rindo.
Doğri vajė. Raşt vajė.
Doğriyo,Tiyê doğri vanê. Xebera toya.
Ti heqliyê. Heqê toyo / Heqê to esto.
Tiyê doğri vanê ? Ti yê raşt vanê ?
To yaniş kerdo. To çewtė kerda.
Yanişê mi esto se vajė ! Ekė çewta mina, vajė ! 
Eza şina brayê xwo karşilamiş kera. Eza şina vera brardê xwo.
Ê merdimîa (mordemîa) ûğraşmiş mebė. A ê merdimî (mordemî) ver mekewė.
Ê îşîa ûğraşmiş mebė. A ê girwî pey mekewė.
Eya ûğraşmiş mebė. Uymişê ey mebe.  A Ey kiştė mekewė.
Aya tartişmiş mebė. A Ay ver mekewė.
Bulaşmişê ey mebė. Xwo Eyo mekė.
O daha nêşeno şiro. O hinî nêşeno şiro.
Ya kam nêzaneno ? Ma kam nêzaneno ?
Ya seni ? Ma senî ?
Saçmalamış mekė. Qiseyê çewtanvirrî mekė.
No embaz (heval) Mardînlîyo. No embaz (heval) Mardinijo.
  No embaz (heval) Mardin rao.
O do sali güni şiro O do roja sêşemê şiro.
Aldırmış mekė. Goş pa mekwė (Goş pa mekû)
No rado pîllîyo ? No rado bi pîlana girweyeno ?
Na Ereba benzinliya, mazotliya ? Na temafîlė benzîn wena, yana kė mazot ?
Ê pêra ayrîyê. Ê pêra cîa yê.
Dinia degiş biyo. Dinîa virîao.
De ma qelemanê xwo degiş kerê. De ma qelemanê xwo pê bivirnê.
No yazî çewirmişê Tirkî kerdo. No nûşte kê açarnao Tirkî ser.
Eza ereba kullanmış kena. Eza temafîlė ramena.
Borî tikanmiş biyê. Lûley xetimîaê.
Kê (Çê) ma karşi dê cami do. Kê (çê) ma winêno vera camî.
Cêp numarasî yê to qaço ? Nemroê telefon dê to senîno (ç'çîo).
  (Nemroê telefonî nê amorêno. Ay ra kė kes nêvano "ÇENDO?")
Mi vizêr ti aramış kerdî, to cevab nêda. Mi vizêr veynda to, to telefonê xwo nêakerd.
  Mi vizêr telefonê to da pro, to nêakerd.
Kisa delxay nê radoy esta? Pêla kilma nê radoy esta?
Hala nêşiyo. Hewna nêşiyo.
Qisûr meewnî, mi ti bol bekletmiş kerdî.  Qisûr meewnî, Mi Ti vêşî day pawitiş.
To beklemiş kena, ti mutlaka bêrê. Eza paweê To, teqez Ti bêrê.
15 û 14'îa toplamiş kė. 15 û 14'îa berė pê ser.
15, 14 û 24'î toplamiş kė. 15, 14 û 24'î berė pê ser.
Pêrinė toplamiş kė Pêrinė berė pê ser.
15'î ra 12'î çıxarmiş kė 15'î ra 12'î vejė. 
Nînan çikarmiş kė. Nînan pêra vejė.
Bölme Bara kerdenė
10'î 5'a bölmüş kė. 10'î 5'î ser ra bara kė. 
3 û 4'îa çarpmış kė. 3 û 4'îa pêa kwė.
Alacakli Maldar.
Borçli Deyndar.
Ez ne borçliya ne alacakliya. Ez ne deyndara ne maldara.
Ey ra alacağê mi esto. Deynê Mino Eyo. Deynê mino po.
Ez ey ra alacakliya O deyndarê Mino. Deynê mino po.
O mi ra alacakliyo. Ez deyndarê Eya. Deynê ciyo mino.
Ez Farkına varmış biya Mi pede vet.
Goreê mi çiyê çinîo. Mi deyne çiyê çinîo.
Goreê mi se beno wa bibo. Mi deyne se beno wa bibo.
Goreê mi hewa weşo Mi deyne ayam weşo.
Ti wazenê duş bigêrê? Ti wazenê awė xworo kerê?
Ez bunalmış biya. Ez încirax biya.
To ez bunaltmış kerda. To ez încirax kerda.
Karişê ey mebė. Ey meveyė.
Surat asmış kerdo. Lew kerdo. Lew verradao.
Vanê ewro olay biyê. Vanê ewro girwey biyê.
Ti karişmişê olaya mebe! Ti girwan mîan mekewe!
   
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 22:08:29 | Asnayenî : 6752 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011