WwW.Dimilkî.Net - Dimilkî ya Raştayîné
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Dimilkî ya Raştayîné
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
DIMILKÎ YA HERIMÎAYÊ DIMILKÎ YA RAŞTAYÎNé
Na cenêké Amerîkan watandaşî ya. Na cenêké welatija Emerîqa ya.
Ez Farkına varmış biya Mi pede vet.
Sağlık olsun. Wa weşî bo
Wa canê to sağ bo. Wa ganê to weş bo
Wa can sağlıği bo. Wa ganweşî bo
İyi günler Demê to bi xeyr (bo)
  Demê şima bi xeyr (bo)
İyi akşamlar Şanê to bi xeyr (bo)
  Şanê şima bi xeyr (bo)
İyi geceler Şewa to bi xeyr (bo)
  Şewa şima bi xeyr (bo)
Sağol, teşekkur kena. Ti weş bê / Weş bê / Weş û war bê (Camêrdan rê vajêno)
  Ti weş ba / Weş ba / Weş û war ba (Cinîan rê vajêno)
Sağol, teşekkur kena. Berxudar bê / Berxudar ba
Eline sağlık. Destê to weşî bê.
O bağliyê eyo. O eya beste o.
Wa çaya mi tayn açığ bo. Wa çaya mi tayn (tenekê) zelalé bo.
  Wa çaya mi tayn (tenekê) şeniké bo.
Wa çaya mi tayn demli bo. Wa çaya mi tayn (tenekê) tarî bo.
  Wa çaya mi tayn (tenekê) demini bo.
Ma sureklî taksim parqî dé ronişenê. Ma tim û tim parq dê taksîmîdé roşenê.
Lütfen ! Heyran !
Canım ! Hegîan !
Bana bir tas su verir misin canım !? Hegîa tasê awé danê mi !?
Bir çay iç, öyle git Lütfen ! Heyran çayê bişimé, hewna şo.
Kredi karti geçerliya ? Qerta qredî vêrena ?
Otobozé dé perey geçerli nîyê. Atepozé dé perey nêvêrenê. 
Boşvêr, ûğraşmiş mebé. Fek (ci ra) verradé, a pey me kewé. (sözel)
  Dest (ci ra) verradé, a pey me kewé. (fiili)
Do çi wext başle kero ? Do çi wext dest pey kero?
Çi wext do başle bo ? Çi wext dest do pey bo ?
Êyê başle kenê. Êyê dest pey kenê.
Înan başley nan vedişî kerd bî. (komple xelet) Ê niştî bî nana. (Beno ké êyê hewna nanî sero)
Remzan merdimê do kararsizo. Remzan merdimê (mordemê) do tedemende o.
...ama… …la…, …laberê
Mi nan werd ama ez mird nêbiya. Mi nan verd la ez mird nêbîa.
Ez do ewro torê bigirweya ama Ez do ewro torê bigirweya laberê
nanê mi do aîdê to bo. nanê mi do to sero bo.
Mi perey yatirmişê banka kerdî. Mi perey bankadé ravistî.
  Mi perey eştî banqa.
Nê pera beré  yatirmişê banka ké. Nê pera beré bierzé banqa.
Ma Elî xestexane dé yatirmiş kerd. Ma Elî nêweşxanedé ravist.
Heftê sonî. Peynîa heftî.
Elî yo diney mi nê keno. O yo kitab waneno. Elî yo goştareya mi nêkeno. O yo kitab waneno.
Elî diney mi nê keno, Tim ê xo ya keno. Elî goş a mi nênano, Tim ê xoya keno.
Gerçekten ! Raşta!
Gerçekten ? Tîya raşta vana? (vurgu "raşta" nın üzerinde)
Gerçekten merdimê do rindo. Raştey ser merdimê do rindo.
Doğri vajé. Raşt vajé.
Doğriyo,Tiyê doğri vanê. Xebera toya.
Ti heqliyê. Heqê toyo / Heqê to esto.
Tiyê doğri vanê ? Ti yê raşt vanê ?
To yaniş kerdo. To çewté kerda.
Yanişê mi esto se vajé ! Eké çewta mina, vajé ! 
Eza şina brayê xo karşilamiş kera. Eza şina vera brardê xo.
Ê merdimîa (mordemîa) ûğraşmiş mebé. A ê merdimî (mordemî) ver mekewé.
Ê îşîa ûğraşmiş mebé. A ê girwî pey mekewé.
Eya ûğraşmiş mebé. Uymişê ey mebe.  A Ey kişté mekewé.
Aya tartişmiş mebé. A Ay ver mekewé.
Bulaşmişê ey mebé. Xo Eyo meké.
O daha nêşeno şiro. O hinî nêşeno şiro.
Ya kam nêzaneno ? Man kam nêzaneno ?
Ya seni ? Man senî ?
Saçmalamış meké. Qiseyê çewtanvirrî meké.
No embaz (heval) Mardînlîyo. No embaz (heval) Mardinijo.
  No embaz (heval) Mardin rao.
O do sali güni şiro O do roja sêşemê şiro.
Aldırmış meké. Goş pa mekwé (Goş pa mekû)
No rado pîllîyo ? No rado bi pîlana girweyeno ?
Na Ereba benzinliya, mazotliya ? Na temafîlé benzîn wena, yana ké mazot ?
Ê pêra ayrîyê. Ê pêra cîa yê.
Dinia degiş biyo. Dinîa virîao.
De ma qelemanê xo degiş kerê. De ma qelemanê xo pê bivirnê.
No yazî çewirmişê Tirkî kerdo. No nûşte kê açarnao Tirkî ser.
Eza ereba kullanmış kena. Eza temafîlé ramena.
Borî tikanmiş biyê. Lûley xetimîaê.
Kê (Çê) ma karşi dê cami do. Kê (çê) ma winêno vera camî.
Cêp numarasî yê to qaço ? Nemroê telefon dê to senîno (ç'çîo).
  (Nemroê telefonî nê amorêno. Ay ra ké kes nêvano "ÇENDO?")
Mi vizêr ti aramış kerdî, to cevab nêda. Mi vizêr veynda to, to telefonê xo nêakerd.
  Mi vizêr telefonê to zengna, to nêakerd.
Kisa delxay nê radoy esta? Pêla kilma nê radoy esta?
Hala nêşiyo. Hewna nêşiyo.
Qisûr meewnî, mi ti bol bekletmiş kerdî.  Qisûr meewnî, Mi Ti vêşî day pawitiş.
To beklemiş kena, ti mutlaka bêrê. Eza paweê To, teqez Ti bêrê.
15 û 14'îa toplamiş ké. 15 û 14'îa beré pê ser.
15, 14 û 24'î toplamiş ké. 15, 14 û 24'î beré pê ser.
Pêriné toplamiş ké Pêriné beré pê ser.
15'î ra 12'î çıxarmiş ké 15'î ra 12'î vejé. 
Nînan çikarmiş ké. Nînan pêra vejé.
Bölme Bara kerdené
10'î 5'a bölmüş ké. 10'î 5'î ser ra bara ké. 
3 û 4'îa çarpmış ké. 3 û 4'îa pêa kwé.
Alacakli Maldar.
Borçli Deyndar.
Ez ne borçliya ne alacakliya. Ez ne deyndar a ne maldar a.
Ey ra alacağê mi esto. Deynê Mino Eyo. Deynê mino po.
Ez ey ra alacakliya O deyndarê Mino. Deynê mino po.
O mi ra alacakliyo. Ez deyndarê Eya. Deynê ciyo mino.
Goreê mi çiyê çinîo. Mi deyne çiyê çinîo.
Goreê mi se beno wa bibo. Mi deyne se beno wa bibo.
Goreê mi hewa weşo Mi deyne ayam weşo.
Ti wazenê duş bigêrê? Ti wazenê awé xoro kerê? / Ti wazenê serşo bikerê?
Ez bunalmış biya. Ez încirax biya. / Ez xirfêlî biyan.
To ez bunaltmış kerda. To ez încirax kerda. / to ez xirfêlî kerdan.
Karişê ey mebé. Ey meveyé.
Surat asmış kerdo. Lew kerdo. Lew verradao.
Vanê ewro olay biyê. Vanê ewro girwey biyê.
Ti karişmişê olaya mebe! Ti girwan mîan mekewe!
   
   
Narojaneo tewr newe: 15/09/2017 Seat : 00:24:54 | Asnayenî : 13301 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011