WwW.Dimilkî.Net - 3 Halên Karan - Fiillerin 3 Hali (Pel -3)
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
3 Halên Karan - Fiillerin 3 Hali (Pel -3)
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
1.Hali olmayan Fiiller (Yani kendi kendine olması imkansız olan eylemler)    
Eylem Kökü   1.hal eki 2.hal eki 3.hal eki     1.Hal (Eylem kendi olandır) 2.Hal (Aktif) 3.Hal (Pasif)
Arê --- -da -deya -yen --- Arê-da-yen Arê-deya-yen
Aw --- -da -deya -yen --- Aw-da-yen Aw-deya-yen
Girê --- -da -deya -yen --- Girê-da-yen Girê-deya-yen
Ta --- -da -deya -yen --- Ta-da-yen Ta-deya-yen
Têv --- -da -deya -yen --- Têv-da-yen Têv-deya-yen
Vay --- -da -deya -yen --- Vay-da-yen Vay-deya-yen
Ver --- -da -deya -yen --- Ver-da-yen Ver-deya-yen
Verra --- -da -deya -yen --- Verra-da-yen Verra-deya-yen
Veyn --- -da -deya -yen --- Veyn-da-yen Veyn-deya-yen
Acfî --- -na -neya -yen --- Acfî-na-yen Acfî-neya-yen
Açar --- -na -neya -yen --- Açar-na-yen Açar-neya-yen
Afî --- -na -neya -yen --- Afî-na-yen Afî-neya-yen
Aşa --- -na -neya -yen --- Aşa-na-yen Aşa-neya-yen
Ce --- -na -neya -yen --- Ce-na-yen Ce-neya-yen
Çar --- -na -neya -yen --- Çar-na-yen Çar-neya-yen
Çî --- -na -neya -yen --- Çî-na-yen Çî-neya-yen
Herî --- -na -neya -yen --- Herî-na-yen Herî-neya-yen
Ro --- -na -neya -yen --- Ro-na-yen Ro-neya-yen
Roşa --- -na -neya -yen --- Roşa-na-yen Roşa-neya-yen
--- -na -neya -yen --- Sî-na-yen Sî-neya-yen
Şa --- -na -neya -yen --- Şa-na-yen Şa-neya-yen
Ta --- -na -neya -yen --- Ta-na-yen Ta-neya-yen
Tah --- -na -neya -yen --- Tah-na-yen Tah-neya-yen
--- -na -neya -yen --- Vî-na-yen Vî-neya-yen
Werza --- -na -neya -yen --- Werza-na-yen Werza-neya-yen
Wesey --- -na -neya -yen --- Wesey-na-yen Wesey-neya-yen
Weşa --- -na -neya -yen --- Weşa-na-yen Weşa-neya-yen
Za --- -na -neya -yen --- Za-na-yen Za-neya-yen
1.Hali, 3. Hal yerine geçen ve genellikle kendi kendine gerçekleşemeyen eylemler   
Eylem Kökü   1.hal eki 2.hal eki 3.hal eki     1.Hal (Eylem kendi olandır) 2.Hal (Aktif) 3.Hal (Pasif)
Amor -îa -d --- -yen -en Amor-îa-yen Amor-d-en ---
Nîr -îa -d --- -yen -en Nîr-îa-yen Nîr-d-en ---
Roter -îa -d --- -yen -en Roter-îa-yen Roter-d-en ---
Wer -îa -d --- -yen -en Wer-îa-yen Wer-d-en ---
Alaw -îa -it --- -yen -en Alaw-îa-yen Alaw-it-en ---
Aspaw -îa -it --- -yen -en Aspaw-îa-yen Aspaw-it-en ---
Aşnaw -îa -it --- -yen -en Aşnaw-îa-yen Aşnaw-it-en ---
Caw -îa -it --- -yen -en Caw-îa-yen Caw-it-en ---
Dar -îa -it --- -yen -en Dar-îa-yen Dar-it-en ---
Daw -îa -it --- -yen -en Daw-îa-yen Daw-it-en ---
Derw -îa -it --- -yen -en Derw-îa-yen Derw-it-en ---
Kar -îa -it --- -yen -en Kar-îa-yen Kar-it-en ---
Nam -îa -it --- -yen -en Nam-îa-yen Nam-it-en ---
Naw -îa -it --- -yen -en Naw-îa-yen Naw-it-en ---
Nim -îa -it --- -yen -en Nim-îa-yen Nim-it-en ---
Paw -îa -it --- -yen -en Paw-îa-yen Paw-it-en ---
Peym -îa -it --- -yen -en Peym-îa-yen Peym-it-en ---
Ram -îa -it --- -yen -en Ram-îa-yen Ram-it-en ---
Saw -îa -it --- -yen -en Saw-îa-yen Saw-it-en ---
Şik -îa -it --- -yen -en Şik-îa-yen Şik-it-en ---
Şim -îa -it --- -yen -en Şim-îa-yen Şim-it-en ---
Şiw -îa -it --- -yen -en Şiw-îa-yen Şiw-it-en ---
Tir -îa -it --- -yen -en Tir-îa-yen Tir-it-en ---
Vaw -îa -it --- -yen -en Vaw-îa-yen Vaw-it-en ---
Kirrêş -îa -t --- -yen -en Kirrêş-îa-yen Kirrêş-t-en ---
Kiş -îa -t --- -yen -en Kiş-îa-yen Kiş-t-en ---
Lês -îa -t --- -yen -en Lês-îa-yen Lês-t-en ---
Nûş -îa -t --- -yen -en Nûş-îa-yen Nûş-t-en ---
Pêş -îa -t --- -yen -en Pêş-îa-yen Pêş-t-en ---
Rêş -îa -t --- -yen -en Rêş-îa-yen Rêş-t-en ---
Riş -îa -t --- -yen -en Riş-îa-yen Riş-t-en ---
Tepêş -îa -t --- -yen -en Tepêş-îa-yen Tepêş-t-en ---
Rov -êj -îa -it --- -yen -en Rov-êj-îa-yen Rov-it-en ---
Vir -êj -îa -it --- -yen -en Vir-êj-îa-yen Vir-it-en ---
De -rz -îa -şt --- -yen -en De-rz-îa-yen De-şt-en ---
E -rz -îa -şt --- -yen -en E-rz-îa-yen E-şt-en ---
Vira -z -îa -şt --- -yen -en Vira-z-îa-yen Vira-şt-en ---
Wa -z -îa -şt --- -yen -en Wa-z-îa-yen Wa-şt-en ---
An -c -îa -t --- -yen -en An-c-îa-yen An-t-en ---
Sen -c -îa -t --- -yen -en Sen-c-îa-yen Sen-t-en ---
Pa -j -îa -t --- -yen -en Pa-j-îa-yen Pa-t-en ---
Pew -j -îa -t --- -yen -en Pew-j-îa-yen Pew-t-en ---
Va -j -îa -t --- -yen -en Va-j-îa-yen Va-t-en ---
Ve -j -îa -t --- -yen -en Ve-j-îa-yen Ve-t-en ---
Do -îa -t --- -yen -en Do-ş-îa-yen Do-t-en ---
Ro -îa -t --- -yen -en Ro-ş-îa-yen Ro-t-en ---
A -bîa -kerd --- -yen -en A-bîa-yen A-kerd-en ---
Arê -bîa -kerd --- -yen -en Arê-bîa-yen Arê-kerd-en ---
Ci -bîa -kerd --- -yen -en Ci-bîa-yen Ci-kerd-en ---
Po -bîa -kerd --- -yen -en Po-bîa-yen Po-kerd-en ---
Ra -bîa -kerd --- -yen -en Ra-bîa-yen Ra-kerd-en ---
Ro -bîa -kerd --- -yen -en Ro-bîa-yen Ro-kerd-en ---
We -bîa -kerd --- -yen -en We-bîa-yen We-kerd-en ---
Narojaneo tewr newe: 16/01/2020 Seat : 23:44:11 | Asnayenî : 1627 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011