WwW.Dimilkî.Net - Qiseyê Kilmekî û Weşî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Heşa çiman vero, şimayê geyrenê rêçé.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Qiseyê Kilmekî û Weşî
Ewro : 22/05/2019 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr

·      Ti dê ké tarî rê nengî biçînê, çileré acifîné. (Qonfîçyus)

 

 

·      Wa may ma mêsê bîayê, dêsa bîayê.

 

 

·      Dar û ber rîçandê xo sero, miletî ziwandê xo sero şên bene.

 

 

·      Ê merdimên rindî niştî ê estorandê xasekan û ew da pro û şîy.

(Yaşar Kemal)

 

 

·      Ne destê kesî dé girze bé, ne zî paştîa kesî dé derze bé.
(Dimilkî Anonim)

 

 

·      Ne kesî desta girze bé, ne zî kesî paştîa derze bé

(Dimilkî Anonim)

 

 

 

·      Bi erdîşa bo kelê ma hem xizir o hem xoca yo.

 

 

·      Awé bena berzé masey morclan wenê, awé ancêna morcley masan wenê.

(Qiseêda Afrîqayijan)

 

 

·      Mi Wend,
Xo vîrîa kerd,
Mi dî,
Ame mi vîrî,
Mi kerd,
Ez misaya.
(Qonfîçyus)

 

 

·      Qedê herî nêbi ageyra a kirrî ser.

 

 

·      Bi vergîa pîa kişenê,
bi şiwanîya pîa wenê,
bi wayêrîa pîa bermenê.

 

 

·      Lû vana : - Ez gêna qet û qet û qetifî, ti zî bigî haletî û sirsî û nîrî.

 

 

·      Her kes bi estanikandê xo ya esto.

 

 

·      Raştî roşnayî ya.

 

 

·      Wexto ke helîye mi baz bi, kare mi serfiraz bi,
Nika helîyê mi kesaxur o, her çîyê mi selaxur o.

 

 

·      Ban jew ban o, kiştê zimistan o, kiştê amnan o.

 

 

·      Danê mi ro zî qe mi ro dê, Laberê verdê ez xo rê mirdî bihuwa.(Moliere)

 

 

·      Çhar şertên aserkewtene;
Zanayiş,
waştiş,
wetardiş,
hişbîayiş. (Axel Munthe)

 

 

·      Mode çîyêdo winî pîs o ke şeş mengan ra finnê vurnenê. (Oscar Wilde)

 

 

·      Şeytanî va : - Îsan vano prodé ha… (Bahrî Demîr)

 

 

·      Dişmenandê xo ra hes bikerê, Çirê ké tenîa ê şenê egeranê kê eşkera kerê.
(Benjamin Franklin)

 

 

·      Ti do ké vajê villikî telliyinî ê û pey biqahrîê, vajé dartellî villî akerdê û pey şa bé (Gothe)

 

 

·      Eké ti rojê vînenê ez biya açewt, winî bizané ké ez a kesêdê kewtîy werzanena pay.
(Ernesto Che Guevara)

 

 

·      Key ké lay pêro peysay,
key ké dar û ber pêro bi wişk,
Key ké maseo tewr dimaên zî merd tepîa,
Wexto merdimo spe do bizano ké PEREY NÊWERÊNÊ.
(Qiseka Çermesûran, Ezbata Sîyû)

 

 

·      Cao ké şêrî bêhes bimanê, verg û wawîkî paygermî kenê;
Laberê nêzanenê şêr ké werzo xo ser qeyyamé do biqilayo.
(Ernesto Che Guevara)

 

 

·      Şima diyo kes adinî ra sere şikite ameo !?

 

 

·      Eké dişmenê to yo to goyneno û xelaté dano to, winî bizané ké to dé pûşteyê esta.
(Fidel Castro)

 

 

·      Vay şimao yeno, hinî (endî) gozanê xo vaydê.

 

 

·      Dewran sersîya dar a, geh winî ra geh wina ra.

 

 

·      Mi nêşa dibare û zûrandê şima ya başkera no mi rê bi kull.
Ez zî şima vero açewt nêbiya, wa no zî şima rê kull bo. (Sey Riza)

 

 

·      Mi dima meye, beno ke nêşiba to rê rêberey û verengey bikera.
Mi ver meşo, beno ke nêşiba to dima bêra û şopa to birama.
Ma pê kişta ray şirê, wina bo ma tim pêra asenê û ma benê zeydê pê.
(Qiseka Çermesûran, Ezbata Ute)

 

 

·      Çirê şimayê îsanan kişenê, Taynekê bipawê xora ê dê bimirê.(Qonfîçyus)

 

 

·      Yan rayê bivîné, yan rayê aké, yan zî xwo ray ser ra akişté dé. (Qonfîçyus)

 

 

Narojaneo tewr newe: 07/07/2017 Seat : 02:36:07 | Asnayenî : 2799 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011