WwW.Dimilkî.Net - Nameyê Zazakî - Zazaca isimler
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Ne xo ra bişermayê, ne zî ziwandê xo ra bişermayê
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Nameyê Zazakî - Zazaca isimler
Ewro : 15/10/2018 , Dişeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
NAMEYÊ PITAN Zazaca kız isimleri NAMEYÊ TÛTAN Zazaca erkek isimleri
AYA  Uyanmış, uyanık ASAN sakin, güvenli, kolay, basit, sessiz, huzurlu, barışsever
BEDEW  Güzel, estetik ASANWAR Sakin yurt
BÊRÎWAN Süt sağan giden kız  ASMÊN Gökyüzü (asmin)
BESEY - BESĖ Yeter (Besé nêmiro beso) ASO Ufuk
DALPA Damla AWAN Güneş batımı, Ay batımı
DELAL Güzel AWSER Su başı
DESTAN Anlatı, hikaye, bilgi AWZEN Doğal su sızıntısı olan toprak parçası
DILŞA Gönlü şen, mutlu gönül AWZER
GEWREY - GEWRĖ Beyaz (eski isimlerden) AWZÎM Doğal su sızıntısı olan toprak parçası
GULAZER Sarı Gül AYAM İklim, Hava şartlarının tümü (ewro ayam weşo)
GULÇÎN Gül toplayan (Zazaki)/Gül eken (Kurmanci) AZAD Özgür
GULDAR Hor çiçeği (Forsythia) (Gulzerîn ile aynı anlamda) AZMÎN Gökyüzü
GULEY - GULĖ Gül BERAN Koç
GULÎSTAN Gül bahçesi BERZO Ali, Yüksek, yüksek olan
GULSOR (Gulsûr) Kırmızı gül, kızıl gül BOZAN Bir Zaza masalındaki iki kardeşten biri
GULŞA Şen gül CEWER Cevher
GULŞAN Gül bahçesi CÎWAN Genç, Delikanlı
GULŞÎN Telgraf çiçeği (Zebrina pendula) CORÎN Yukarıdaki, yukarıya ait
GULZER Sarıgül DILWAZ İstekli,Gönlü çeken,gönlü isteyen
GULZERÎN Hor çiçeği (Forsythia) (Gulda ile aynı anlamda) ESTAR(e) Yıldız
HALÎN Yuva FERMAN Emir, buyruk, ferman
HAVIL Fayda, Yarar FERYAD Yardım dileme çağrısı
HEMRA Yol arkadaşı, yoldaş GEWER Cevher
HEVAL Mani (zaz.), Arkadaş (kurm.) HADAR Uyanık, dikkatli, haberdar 
HEWA (Hewê) Havva, an, lahza HAJO Muhtaç olmayan, kendi kendine yeten
HEWLÎN İyilik HEMDEM  Çağdaş
HÎRO Gülhatmi, (Pembe ve beyaz gülleri olan bir çiçek) HEVRAZ, AVRAZ Yukarı
HORSEY-  HORSĖ Her mevsim yeşil kalan bir ağaç türü HEWAR  Mitolojik tanrı (ya setar, ya hewar sözünü hatırlayınız)
KEJEY - KEJĖ Sarışın,Buğdayımsı HEWRAN Bulut (hewr)
KEVNAR Nazik, kırılgan HEWRÎN Bulutlu, Bulutlara ait
LEYLAN  Sıcaklığın dalgalanması HOZAN Bir Zaza masalındaki iki kardeşten biri, Ozan
LÎZA Filiz KELEŞ Yiğit, cesur, yakışıklı, bahadır
LÎZDA Filiz vermiş KEMER Kaya
LORÎN Ninni KENDAL Yar, sarp yer, uçurum, kayan yamaç
MELAY Sempatik bir ağaç türü KOBERZ Yüksek dağ
MIJDAN Ödül, Armağan NEHAR Saldırgan olmayan, sakin
MÎLZER Altın kum RAYBER İş yürüten,Yol gösteren,Rehber,Yönetici
NARÎN Zarif, Kibar, İnce RAYZAN Yol bilen
NAZDAR Nazlı (Naz Türkçe kelime değil) RIŞAD Güleç yüzlü, mutlu yüzlü
NAZENÎN Nazlı ROJAWAN Batı 
NEFLA Yonca ROŞAN Bayram,Tatil,Festival,Şenlik günü
PÊLDA Suyun dalgalanması (pelda) SERANIK Başçı, öncü, başı çeken
PELWA Kar tanesi (Pelwe)  SERDAR Lider,Önder (Türkçe değil)
PÎLTAN Yayla çiçeği (Helichrysum arenarium) SERDEM Zaman üstü
RINDEY - RINDĖ Güzel, İyilik SERDEST El üstünde tutulan,önemsenen
ROJDA Rojda SERFIRAZ Başı dik, alnı açık
ROJÎN Güne ait SERKO Dağ zirvesi
ROŞNA Bir şeyin aydınlığı, (Göz, Güneş, Ay) SEROK Başçı, öncü, başı çeken
SERAW Su başı SERVER Baş- ön, başı çeken,önde giden
SERVIL Filiz, Çiçekten henüz çıkmış, yeni belirmiş ürün  SERWER İleri gelen, önde gelen baş kişi
SÎMAW Gümüşsuyu SETAR Mitolojik tanrı (ya setar, ya hewar sözünü hatırlayınız)
SORGUL (Sûrgul) Kırmızı gül, kızıl gül SORAZ / SOREZ Dik yamaç
SÛRHEWZ Gök kuşağı  SUWAR Atlı
ŞEWÎN Geceye ait, Leyla ŞÊRKO Dağ arslanı
ŞEWRA Sabah TEBER Dışarı,dış dünya (Tever) 
TANÎA Bir şeyin etrafına yaydığı ısısı VARON Yağmur 
TÎJDA Tîjî, Güneş ışığı VENGAW Su sesi
VEWREY- VEWRĖ Kar VERENG Öncü, Çığır açan, Yol açan, Önayak olan
VILDAN Çiçek veren bitki, çiçek konan yer VERGÊR Ön alan,Ön alıcı (önal)
VÎNA Göz bebeği, görme işlevi gören kısım VERROJ Güney, güneşe karşı, güneşin önü 
WAYA Huzur WARE Yayla,Yurt
XEZAL Ceylan WELAT Vatan, Memleket
ZANA Bilen, Bilgili XODEST Kimseye bağlı olmayan, bağımsız (hodest)
ZELAL Berrak, Duru, Açık, Temiz XOSER Ozgür, Özerk, Kendi başına olan
ZERDA Dişil sarı, dişil altın ZANO Bilen, Bilgili
ZERDAW Altın suyu ZANYAR Bilen, Uzman,
ZERGUL Sarıgül ZERDEŞT  Altın ova, Zerdeşt
ZERÎŞA Gönlüşen, Şengül, Mutlu gönül ZERRGEŞ Gönlü şen, çoşkun 
ZERRŞA Gönlüşen, Şengül, Mutlu gönül ZERRVEŞN Başkasına içten yanan,samimi 
ZERRYA Gönül (Zerrî) ZERRWAZ İstekli,Gönlü çeken,gönlü isteyen
SOSIN  ZERRWEŞ Gönlü hoş, Hoşnut, memnun
SEYRAN  XIDIR Su ve Toprağın ruhu. İnsanların imdadına
ŞÎLAN yetişen ve dileklerini yerine getiren kutsal varlık
MIRCAN
MÛRA
NAMEYÊ VERÎNAN (Zazaca eski kız isimleri) NAMEYÊ VERÎNAN (Zazaca eski erkek isimleri)
BÊZEY - BÊZĖ Eski isimlerden BENGZO Eski isimlerden 
FAYLA Eski isimlerden BEYZO Eski isimlerden 
HENEY - HENĖ Eski isimlerden BIŞAR Eski isimlerden
HILEY - HILĖ Eski isimlerden DEHAR Eski isimlerden
HITAN Eski isimlerden DEWRÊŞ Eski isimlerden
HITEY - HITTĖ Eski isimlerden HAM Eski isimlerden
HOREY - HORĖ Eski isimlerden KOS Eski isimlerden
KEZÎBA Eski isimlerden MAM Eski isimlerden
KITAN Eski isimlerden MEM Eski isimlerden
KITAWÎN Eski isimlerden SERDEK  Eski isimlerden
KOÇER Eski isimlerden ŞAHNAN Eski isimlerden
PAKÎZA  Eski isimlerden ŞÊXMUS Eski isimlerden
ŞAYBA Eski isimlerden ZERGÛZ Eski isimlerden
XANIM Eski isimlerden
XATÛN Eski isimlerden
XECEY - XECĖ Eski isimlerden
XEWXEY - XEWXĖ Şeftali (eski isimlerden)
ZAYRA Eski isimlerden
ZERGEY - ZERGĖ Eski isimlerden (Yeşil, yeşerme)
ZERÎF Eski isimlerden
ZÎNEY - ZÎNĖ Eski isimlerden
ZORA Eski isimlerden
KURMANCÎ, DIMILKÎ İSİMLER  ÜZERİNE
Bilindiği üzere birkaç yıl öncesine kadar Kurmancî ve Dimilkî isimler yasaktı. Oysa şimdi kısmi bir serbestlik mevcuttur.
Kısmi diyoruz, çünkü şu an serbest olanlar sadece Türkçe alfabe ile yazılabilenlerdir.
Bir ismin bir dile ait olması demek ille de kelime etimolojisi bakımından o dile ait olması demek değildir.
Etimolojik olarak başka bir dile ait olduğu halde herhangi bir sebeple dilimize girmiş ve değişime uğramış isimler de Kurmancî-Dimilkî sayılır.
Örneğin MERYEM ve İSKENDER olarak bildiğimiz isimler, her dilde farklı olarak Meryem, Mary, Maria, Marie, Marija, Мария, 
Alexander, Alexandre, Alejandro, Александр şeklinde farklı yazılış ve okunuşlara sahiptir.
Konunun iyi anlaşılması için YUSUF ismine bakılırsa, Arapça Yusuf, İbranice Yosef, İngilizce ve Fransızca Joseph, Macarca József,  
Portekizce ve İspanyolca José, Rusça Иосиф, İtalyanca Giuseppe şeklinde iken;
Kurmancî YÛSIF ve
DIMILKΒde yazılış ve okunuşu WISIB şeklindedir.
Adı WISIB olan kişilere kısaca WIS, WISO şeklinde de hitap edilir.
 
Asimilasyoncu anlayışın memurları şimdiye kadar Kurmancî -Dimilkî isimleri sahibine sormadan şu şekilde değiştirerek kütüğe kaydediyorlardı.
WISIB= YUSUF, Mehme=Mehmet, Şayba=Şaibe, Hesen=Hasan, Hebîza = Hafize, Remzan= Ramazan, Ehmed= Ahmet, Smaîl = İsmail, 
Bezê = Bezar, Hajo=Hacı … Bu örnekler istendiği kadar çoğaltılabilir.
Ama asıl acı olan şu ki; asimile olmayı öylesine benimsemiş durumdayız ki Devlet Türkleştirme politikasından vazgeçse bile
biz kendimizi Türkleştirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
Buna örnek olarak çocuğumuza HESEN ismini verdiğimiz halde nüfusa kaydederken bunu neredeyse kendi isteğimizle HASAN şeklinde 
yazdırmaktayız. Oysa HESEN Türkçe alfabedeki harflerle yazılabildiği için nüfus memurunun itiraz etmesi sözkonusu değildir. 
Hal böyle iken çocuklarımıza verdiğimiz isimleri kendi söylediğimiz gibi değil de başka bir dildeki söylenişiyle kaydediyoruz.
Artık HESEN ismini kütüğe HASAN şeklinde yazdırmaya kimse bizi zorlamamaktadır. 
Son söz : Etimolojik olarak Kurmancî -Dimilkî olmayan isimler de kütüğe Kurmancî - Dimilkî söylenişleri ile yazdırılmalıdır.
Türkçe fonetiğe uymuyor diye Ê ve O ile biten eski isimleri kullanmaktan çekinmemeliyiz.
Yukarda listesi bulunan isimler şimdilik Türkçe alfabeyle yazıldığı şekliyle nüfusa yazdırılabilinir.
İleriki zamanda şartlar değiştiğinde nasıl olsa doğru şekliyle yazılır. Şartları zorlamak lazım.
Bahrî Asinger
zazaca çocuk isimleri
zazaca bebek isimleri
zazaca eski isimler
zazaca yeni isimler
zazaca en güzel isimler
zazaca erkek isimleri
zazaca kız isimleri
zaza isimler
zaza kız isimleri
zaza erkek isimleri
zazaca insan isimleri
zazaların insan isimleri
zazaca isimler erkek
zazaca isimler ve anlamları
Narojaneo tewr newe: 15/09/2017 Seat : 23:35:56 | Asnayenî : 119527 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011