WwW.Dimilkî.Net - Nameyê Zazakî - Zazaca isimler
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Nameyê Zazakî - Zazaca isimler
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
NAMEYÊ PITAN Zazaca kız isimleri NAMEYÊ TÛTAN Zazaca erkek isimleri
AYA  Uyanmış, uyanık ASAN sakin, güvenli, kolay, basit, sessiz, huzurlu, barışsever
BEDEW  Güzel, estetik ASANWAR Sakin yurt
BÊRÎWAN Süt sağıcı kız  ASMÊN Gökyüzü (asmin)
BESEY - BESĖ Yeter (Besé nêmiro beso) ASO Ufuk
ÇIMOŞA Papatya çiçeği AWAN Güneş batımı, Ay batımı
DALPA Damla AWSER Su başı
DELAL Güzel AWZEN Doğal su sızıntısı olan toprak parçası
DESTAN Anlatı, hikaye, bilgi AWZER
DILŞA Gönlü şen, mutlu gönül AWZÎM Doğal su sızıntısı olan toprak parçası
GEWREY - GEWRĖ Beyaz (eski isimlerden) AYAM İklim, Hava şartlarının tümü (ewro ayam weşo)
GULAZER Sarı Gül AZAD Özgür
GULÇÎN Gül toplayan (Zazaki)/Gül eken (Kurmanci) AZMÎN Gökyüzü
GULDAR Hor çiçeği (Forsythia) (Gulzerîn ile aynı anlamda) BERAN Koç
GULEY - GULĖ Gül BERZO Ali, Yüksek, yüksek olan
GULÎSTAN Gül bahçesi BOZAN Bir Zaza masalındaki iki kardeşten biri
GULSOR (Gulsûr) Kırmızı gül, kızıl gül CEWER Cevher
GULŞA Şen gül CÎWAN Genç, Delikanlı
GULŞAN Gül bahçesi CORÎN Yukarıdaki, yukarıya ait
GULŞÎN Telgraf çiçeği (Zebrina pendula) DILWAZ İstekli,Gönlü çeken,gönlü isteyen
GULZER Sarıgül ESTAR(e) Yıldız
GULZERÎN Hor çiçeği (Forsythia) (Gulda ile aynı anlamda) FERMAN Emir, buyruk, ferman
HALÎN Yuva FERYAD Yardım dileme çağrısı
HAVIL Fayda, Yarar GEWER Cevher
HEMRA Yol arkadaşı, yoldaş HADAR Uyanık, dikkatli, haberdar 
HEVAL Mani (zaz.), Arkadaş (kurm.) HAJO Muhtaç olmayan, kendi kendine yeten
HEWA (Hewê) Havva, an, lahza HEMDEM  Çağdaş
HEWLÎN İyilik HEVRAZ, AVRAZ Yukarı
HÎRO Gülhatmi, (Pembe ve beyaz gülleri olan bir çiçek) HEWAR  Mitolojik tanrı (ya setar, ya hewar sözünü hatırlayınız)
HORSEY-  HORSĖ Her mevsim yeşil kalan bir ağaç türü HEWRAN Bulut (hewr)
KEJEY - KEJĖ Sarışın,Buğdayımsı HEWRÎN Bulutlu, Bulutlara ait
KEVNAR Nazik, kırılgan HOZAN Bir Zaza masalındaki iki kardeşten biri, Ozan
LEYLAN  Sıcaklığın dalgalanması KELEŞ Yiğit, cesur, yakışıklı, bahadır
LÎZA Filiz KEMER Kaya
LÎZDA Filiz vermiş KENDAL Yar, sarp yer, uçurum, kayan yamaç
LORÎN Ninni KOBERZ Yüksek dağ
MELAY Sempatik bir ağaç türü NEHAR Saldırgan olmayan, sakin
MIJDAN Ödül, Armağan RAYBER İş yürüten,Yol gösteren,Rehber,Yönetici
MÎLZER Altın kum RAYZAN Yol bilen
NARÎN Zarif, Kibar, İnce RIŞAD Güleç yüzlü, mutlu yüzlü
NAZDAR Nazlı (Naz Türkçe kelime değil) ROJAWAN Batı 
NAZENÎN Nazlı ROŞAN Bayram,Tatil,Festival,Şenlik günü
NEFLA Yonca SERANIK Başçı, öncü, başı çeken
PÊLDA Suyun dalgalanması (pelda) SERDAR Lider,Önder (Türkçe değil)
PELWA Kar tanesi (Pelwe)  SERDEM Zaman üstü
PÎLTAN Yayla çiçeği (Helichrysum arenarium) SERDEST El üstünde tutulan,önemsenen
RINDEY - RINDĖ Güzel, İyilik SERFIRAZ Başı dik, alnı açık
ROJDA Rojda SERKO Dağ zirvesi
ROJÎN Güne ait SEROK Başçı, öncü, başı çeken
ROŞNA Bir şeyin aydınlığı, (Göz, Güneş, Ay) SERVER Baş- ön, başı çeken,önde giden
SERAW Su başı SERWER İleri gelen, önde gelen baş kişi
SERVIL Filiz, Çiçekten henüz çıkmış, yeni belirmiş ürün  SETAR Mitolojik tanrı (ya setar, ya hewar sözünü hatırlayınız)
SÎMAW Gümüşsuyu SORAZ / SOREZ Dik yamaç
SORGUL (Sûrgul) Kırmızı gül, kızıl gül, kuşburnu SUWAR Atlı
SÛRHEWZ Gök kuşağı  ŞÊRKO Dağ arslanı
ŞEWÎN Geceye ait, Leyla TEBER Dışarı,dış dünya (Tever) 
ŞEWRA Sabah VARON Yağmur 
ŞÎRIN Tatlı VENGAW Su sesi
TANÎA Bir şeyin etrafına yaydığı ısısı VERENG Öncü, Çığır açan, Yol açan, Önayak olan
TÎJDA Tîjî, Güneş ışığı VERGÊR Ön alan,Ön alıcı (önal)
VEWREY- VEWRĖ Kar VERROJ Güney, güneşe karşı, güneşin önü 
VILDAN Çiçek veren bitki, çiçek konan yer WARE Yayla,Yurt
VÎNA Göz bebeği, görme işlevi gören kısım WELAT Vatan, Memleket
VINEWŞ Menekşe  XODEST Kimseye bağlı olmayan, bağımsız (hodest)
WAYA Huzur XOSER Ozgür, Özerk, Kendi başına olan
XEZAL Ceylan ZANO Bilen, Bilgili
ZANA Bilen, Bilgili ZANYAR Bilen, Uzman,
ZELAL Berrak, Duru, Açık, Temiz ZERDEŞT  Altın ova, Zerdeşt
ZERDA Dişil sarı, dişil altın ZERRGEŞ Gönlü şen, çoşkun 
ZERDAW Altın suyu ZERRVEŞN Başkasına içten yanan,samimi 
ZERGUL Sarıgül ZERRWAZ İstekli,Gönlü çeken,gönlü isteyen
ZERÎŞA Gönlüşen, Şengül, Mutlu gönül ZERRWEŞ Gönlü hoş, Hoşnut, memnun
ZERRŞA Gönlüşen, Şengül, Mutlu gönül XIDIR Su ve Toprağın ruhu. İnsanların imdadına
ZERRYA Gönül (Zerrî) yetişen ve dileklerini yerine getiren kutsal varlık
SOSIN 
SEYRAN 
ŞÎLAN
MIRCAN
MÛRA
NAMEYÊ VERÎNAN (Zazaca eski kız isimleri) NAMEYÊ VERÎNAN (Zazaca eski erkek isimleri)
BÊZEY - BÊZĖ Eski isimlerden BENGZO Eski isimlerden 
FAYLA Eski isimlerden BEYZO Eski isimlerden 
HENEY - HENĖ Eski isimlerden BIŞAR Eski isimlerden
HILEY - HILĖ Eski isimlerden BÛB Eski isimlerden
HITAN Eski isimlerden DEHAR Eski isimlerden
HITEY - HITTĖ Eski isimlerden DEWRÊŞ Eski isimlerden
HOREY - HORĖ Eski isimlerden HAM Eski isimlerden
KEZÎBA Eski isimlerden KOS Eski isimlerden
KITAN Eski isimlerden MAM Eski isimlerden
KITAWÎN Eski isimlerden MEM Eski isimlerden
KOÇER Eski isimlerden SERDEK  Eski isimlerden
PAKÎZA  Eski isimlerden ŞAHNAN Eski isimlerden
ŞAYBA Eski isimlerden ŞÊXMUS Eski isimlerden
XANIM Eski isimlerden ZERGÛZ Eski isimlerden
XATÛN Eski isimlerden
XECEY - XECĖ Eski isimlerden
XEWXEY - XEWXĖ Şeftali (eski isimlerden)
ZAYRA Eski isimlerden
ZERGEY - ZERGĖ Eski isimlerden (Yeşil, yeşerme)
ZERÎF Eski isimlerden
ZÎNEY - ZÎNĖ Eski isimlerden
ZORA Eski isimlerden
KURMANCÎ, DIMILKÎ İSİMLER  ÜZERİNE
Bilindiği üzere birkaç yıl öncesine kadar Kurmancî ve Dimilkî isimler yasaktı. Oysa şimdi kısmi bir serbestlik mevcuttur.
Kısmi diyoruz, çünkü şu an serbest olanlar sadece Türkçe alfabe ile yazılabilenlerdir.
Bir ismin bir dile ait olması demek ille de kelime etimolojisi bakımından o dile ait olması demek değildir.
Etimolojik olarak başka bir dile ait olduğu halde herhangi bir sebeple dilimize girmiş ve değişime uğramış isimler de Kurmancî-Dimilkî sayılır.
Örneğin MERYEM ve İSKENDER olarak bildiğimiz isimler, her dilde farklı olarak Meryem, Mary, Maria, Marie, Marija, Мария, 
Alexander, Alexandre, Alejandro, Александр şeklinde farklı yazılış ve okunuşlara sahiptir.
Konunun iyi anlaşılması için YUSUF ismine bakılırsa, Arapça Yusuf, İbranice Yosef, İngilizce ve Fransızca Joseph, Macarca József,  
Portekizce ve İspanyolca José, Rusça Иосиф, İtalyanca Giuseppe şeklinde iken;
Kurmancî YÛSIF ve
DIMILKΒde yazılış ve okunuşu WISIB şeklindedir.
Adı WISIB olan kişilere kısaca WIS, WISO şeklinde de hitap edilir.
 
Asimilasyoncu anlayışın memurları şimdiye kadar Kurmancî -Dimilkî isimleri sahibine sormadan şu şekilde değiştirerek kütüğe kaydediyorlardı.
WISIB= YUSUF, Mehme=Mehmet, Şayba=Şaibe, Hesen=Hasan, Hebîza = Hafize, Remzan= Ramazan, Ehmed= Ahmet, Smaîl = İsmail, 
Bezê = Bezar, Hajo=Hacı … Bu örnekler istendiği kadar çoğaltılabilir.
Ama asıl acı olan şu ki; asimile olmayı öylesine benimsemiş durumdayız ki Devlet Türkleştirme politikasından vazgeçse bile
biz kendimizi Türkleştirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
Buna örnek olarak çocuğumuza HESEN ismini verdiğimiz halde nüfusa kaydederken bunu neredeyse kendi isteğimizle HASAN şeklinde 
yazdırmaktayız. Oysa HESEN Türkçe alfabedeki harflerle yazılabildiği için nüfus memurunun itiraz etmesi sözkonusu değildir. 
Hal böyle iken çocuklarımıza verdiğimiz isimleri kendi söylediğimiz gibi değil de başka bir dildeki söylenişiyle kaydediyoruz.
Artık HESEN ismini kütüğe HASAN şeklinde yazdırmaya kimse bizi zorlamamaktadır. 
Son söz : Etimolojik olarak Kurmancî -Dimilkî olmayan isimler de kütüğe Kurmancî - Dimilkî söylenişleri ile yazdırılmalıdır.
Türkçe fonetiğe uymuyor diye Ê ve O ile biten eski isimleri kullanmaktan çekinmemeliyiz.
Yukarda listesi bulunan isimler şimdilik Türkçe alfabeyle yazıldığı şekliyle nüfusa yazdırılabilinir.
İleriki zamanda şartlar değiştiğinde nasıl olsa doğru şekliyle yazılır. Şartları zorlamak lazım.
Bahrî Asinger
zazaca çocuk isimleri
zazaca bebek isimleri
zazaca eski isimler
zazaca yeni isimler
zazaca en güzel isimler
zazaca erkek isimleri
zazaca kız isimleri
zaza isimler
zaza kız isimleri
zaza erkek isimleri
zazaca insan isimleri
zazaların insan isimleri
zazaca isimler erkek
zazaca isimler ve anlamları
zazaca en yeni isimler
Narojaneo tewr newe: 13/11/2018 Seat : 21:22:23 | Asnayenî : 298538 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011