WwW.Dimilkî.Net - Nameyê Zazakî - Zazaca isimler
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Ver şirê gaz keno, dima şirê pay erzeno.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Nameyê Zazakî - Zazaca isimler
Ewro : 23/07/2017 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
NAMEYÊ PITAN Zazaca kız isimleri NAMEYÊ TÛTAN Zazaca erkek isimleri
WAYA Huzur HEVRAZ, AVRAZ Yukarı
HÎRO Gülhatmi, (Pembe ve beyaz gülleri olan bir çiçek) BERAN Koç
GULDAR Hor çiçeği (Forsythia) (Gulzerîn ile aynı anlamda) ASAN sakin, güvenli, kolay, basit, sessiz, huzurlu, hareketsiz, barışsever
GULZERÎN Hor çiçeği (Forsythia) (Gulda ile aynı anlamda) AYAM İklim, Hava şartlarının tümü (ewro ayam weşo)
PÎLTAN Yayla çiçeği (Helichrysum arenarium) CÎWAN Genç, Delikanlı
GULŞÎN Telgraf çiçeği (Zebrina pendula) AZAD Özgür
NAZENÎN Nazlı NEHAR Saldırgan olmayan, sakin
MELAY Sempatik bir ağaç türü XOSER Ozgür, Özerk, Kendi başına olan
MIJDAN Ödül, Armağan HADAR Uyanık, dikkatli, haberdar 
VÎNA Göz bebeği, görme işlevi gören kısım SERFIRAZ Başı dik, alnı açık
ROŞNA Bir şeyin aydınlığı, (Göz, Güneş, Ay) SERDEM Zaman üstü
LEYLAN  Sıcaklığın dalgalanması ROŞAN Bayram,Tatil,Festival,Şenlik günü
ZANA Bilen, Bilgili FERMAN Emir, buyruk, ferman
ZERDA Dişil sarı, dişil altın SUWAR Atlı
PÊLDA Suyun dalgalanması (pelda) HEMDEM  Çağdaş
HEVAL Mani (zaz.), Arkadaş (kurm.) TEBER Dışarı,dış dünya (Tever) 
ZELAL Berrak, Duru, Açık, Temiz SERWER İleri gelen, önde gelen baş kişi
HEWLÎN İyilik SERVER Baş- ön, başı çeken,önde giden
ŞEWÎN Geceye ait, Leyla SERDAR Lider,Önder (Türkçe değil)
ROJÎN Güne ait SEROK Başçı, öncü, başı çeken
XEZAL Ceylan WARE Yayla,Yurt
DILŞA Gönlü şen, mutlu gönül ASANWAR Sakin yurt
LORÎN Ninni SERKO Dağ zirvesi
ROJDA Rojda ŞÊRKO Dağ arslanı
GULAZER Sarı Gül RAYZAN Yol bilen
ZERGUL Sarıgül RAYBER İş yürüten,Yol gösteren,Rehber,Yönetici
GULZER Sarıgül AWZEN Doğal su sızıntısı olan toprak parçası
GULÇÎN Gül toplayan (Zazaki)/Gül eken (Kurmanci) AWZÎM Doğal su sızıntısı olan toprak parçası
HALÎN Yuva ZANO Bilen, Bilgili
TANÎA Bir şeyin etrafına yaydığı ısısı ZANYAR Bilen, Uzman,
DALPA Damla ESTAR(e) Yıldız
PELWA Kar tanesi (Pelwe)  AZMÎN Gökyüzü
BEDEW  Güzel, estetik ASMÊN Gökyüzü (asmin)
ŞEWRA Sabah HEWRAN Bulut (hewr)
LÎZA Filiz HEWRÎN Bulutlu, Bulutlara ait
LÎZDA Filiz vermiş ASINGER Demirci
NEFLA Yonca WELAT Vatan, Memleket
NARÎN Zarif, Kibar, İnce CORÎN Yukarıdaki, yukarıya ait
SORGUL (Sûrgul) Kırmızı gül, kızıl gül ZERRVEŞN Başkasına içten yanan,samimi 
GULSOR (Gulsûr) Kırmızı gül, kızıl gül SERDEST El üstünde tutulan,önemsenen
MÎLZER Altın kum ZERDEŞT  Altın ova, Zerdeşt
HAVIL Fayda, Yarar ZERRGEŞ Gönlü şen, çoşkun 
ZERRYA Gönül (Zerrî) ZERRWAZ İstekli,Gönlü çeken,gönlü isteyen
AYA  Uyanmış, uyanık ZERRWEŞ Gönlü hoş, Hoşnut, memnun
DELAL Güzel DILWAZ İstekli,Gönlü çeken,gönlü isteyen
FAYLA Eski isimlerden ROJAWAN Batı 
HITAN Eski isimlerden AWAN Güneş batımı, Ay batımı
KITAN Eski isimlerden VARON Yağmur 
ŞAYBA Eski isimlerden KEMER Kaya
HEWA (Hewê) Havva, an, lahza VERGÊR Ön alan,Ön alıcı (önal)
GULŞA Şen gül XODEST Kimseye bağlı olmayan, bağımsız (hodest)
GULŞAN Gül bahçesi VERENG Öncü, Çığır açan, Yol açan, Önayak olan
SÎMAW Gümüşsuyu HAJO Muhtaç olmayan, kendi kendine yeten
ZERDAW Altın suyu SORAZ / SOREZ Dik yamaç
SÛRHEWZ Gök kuşağı  VENGAW Su sesi
BÊRÎWAN Süt sağan giden kız  AWSER Su başı
SERAW Su başı VERROJ Güney, güneşe karşı, güneşin önü 
HEMRA Yol arkadaşı, yoldaş BERZO Ali, Yüksek, yüksek olan
NAZDAR Nazlı (Naz Türkçe kelime değil) KELEŞ Yiğit, cesur, yakışıklı, bahadır
ZERRŞA Gönlüşen, Şengül, Mutlu gönül FERYAD Yardım dileme çağrısı
ZERÎŞA Gönlüşen, Şengül, Mutlu gönül KENDAL Yar, sarp yer, uçurum, kayan yamaç
VILDAN Çiçek veren bitki, çiçek konan yer KOBERZ Yüksek dağ
SERVIL Filiz, Çiçekten henüz çıkmış, yeni belirmiş ürün  HOZAN Bir Zaza masalındaki iki kardeşten biri, Ozan
GULÎSTAN Gül bahçesi BOZAN Bir Zaza masalındaki iki kardeşten biri
KEVNAR Nazik, kırılgan HEWAR  Mitolojik tanrı (ya setar, ya hewar sözünü hatırlayınız)
DESTAN Anlatı, hikaye, bilgi SETAR Mitolojik tanrı (ya setar, ya hewar sözünü hatırlayınız)
TÎJDA Tîjî, Güneş ışığı SERANIK Başçı, öncü, başı çeken
GEWREY - GEWRĖ Beyaz (eski isimlerden) GEWER Cevher
GULEY - GULĖ Gül CEWER Cevher
KEJEY - KEJĖ Sarışın,Buğdayımsı AWZER
BESEY - BESĖ Yeter (Besé nêmiro beso) XIDIR Su ve Toprağın ruhu. İnsanların imdadına yetişen ve dileklerini
VEWREY- VEWRĖ Kar yerine getiren kutsal varlık
RINDEY - RINDĖ Güzel, İyilik
HORSEY-  HORSĖ Her mevsim yeşil kalan bir ağaç türü
SOSIN 
SEYRAN 
ŞÎLAN
MIRCAN
MÛRA
NAMEYÊ VERÎNAN (Zazaca eski kız isimleri) NAMEYÊ VERÎNAN (Zazaca eski erkek isimleri)
ZÎNEY - ZÎNĖ Eski isimlerden ŞAHNAN Eski isimlerden
BÊZEY - BÊZĖ Eski isimlerden BEYZO Eski isimlerden 
HITEY - HITTĖ Eski isimlerden BENGZO Eski isimlerden 
HILEY - HILĖ Eski isimlerden MEM Eski isimlerden
ZERGEY - ZERGĖ Eski isimlerden (Yeşil, yeşerme) MAM Eski isimlerden
HOREY - HORĖ Eski isimlerden HAM Eski isimlerden
HENEY - HENĖ Eski isimlerden DEWRÊŞ Eski isimlerden
XECEY - XECĖ Eski isimlerden BIŞAR Eski isimlerden
XEWXEY - XEWXĖ Şeftali (eski isimlerden) SERDEK  Eski isimlerden
KITAWÎN Eski isimlerden ZERGÛZ Eski isimlerden
FAYLA Eski isimlerden ŞÊXMUS Eski isimlerden
KITAN Eski isimlerden DEHAR Eski isimlerden
ŞAYBA Eski isimlerden KOS Eski isimlerden
ZERÎF Eski isimlerden
ZAYRA Eski isimlerden
ZORA Eski isimlerden
PAKÎZA  Eski isimlerden
XANIM Eski isimlerden
XATÛN Eski isimlerden
KOÇER Eski isimlerden
KURMANCÎ, DIMILKÎ İSİMLER  ÜZERİNE
Bilindiği üzere birkaç yıl öncesine kadar Kurmancî ve Dimilkî isimler yasaktı. Oysa şimdi kısmi bir serbestlik mevcuttur.
Kısmi diyoruz, çünkü şu an serbest olanlar sadece Türkçe alfabe ile yazılabilenlerdir.
Bir ismin bir dile ait olması demek ille de kelime etimolojisi bakımından o dile ait olması demek değildir.
Etimolojik olarak başka bir dile ait olduğu halde herhangi bir sebeple dilimize girmiş ve değişime uğramış isimler de Kurmancî-Dimilkî sayılır.
Örneğin MERYEM ve İSKENDER olarak bildiğimiz isimler, her dilde farklı olarak Meryem, Mary, Maria, Marie, Marija, Мария, 
Alexander, Alexandre, Alejandro, Александр şeklinde farklı yazılış ve okunuşlara sahiptir.
Konunun iyi anlaşılması için YUSUF ismine bakılırsa, Arapça Yusuf, İbranice Yosef, İngilizce ve Fransızca Joseph, Macarca József,  
Portekizce ve İspanyolca José, Rusça Иосиф, İtalyanca Giuseppe şeklinde iken;
Kurmancî YÛSIF ve
DIMILKΒde yazılış ve okunuşu WISIB şeklindedir.
Adı WISIB olan kişilere kısaca WIS, WISO şeklinde de hitap edilir.
 
Asimilasyoncu anlayışın memurları şimdiye kadar Kurmancî -Dimilkî isimleri sahibine sormadan şu şekilde değiştirerek kütüğekaydediyorlardı.
WISIB= YUSUF, Mehme=Mehmet, Şayba=Şaibe, Hesen=Hasan, Hebîza = Hafize, Remzan= Ramazan, Ehmed= Ahmet, Smaîl = İsmail, 
Bezê = Bezar, Hajo=Hacı … Bu örnekler istendiği kadar çoğaltılabilir.
Ama asıl acı olan şu ki; asimile olmayı öylesine benimsemiş durumdayız ki Devlet Türkleştirme politikasından vazgeçse bile
biz kendimizi Türkleştirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
Bunun ispatı olarak çocuğumuza HESEN ismini verdiğimiz halde nüfusa kaydederken bunu neredeyse kendi isteğimizle HASAN şeklinde 
yazdırmaktayız. Oysa HESEN Türkçe alfabedeki harflerle yazılabildiği için nüfus memurunun itiraz etmesi sözkonusu değildir. 
Hal böyle iken çoçuklarımıza verdiğimiz isimleri kendi söylediğimiz gibi değil de başka bir dildeki söylenişiyle kaydediyoruz.
Artık HESEN ismini kütüğe HASAN şeklinde yazdırmaya kimse bizi zorlamamaktadır. 
Kemalizm ruhlarımıza ve beyinlerimize işte bu kadar derin işlemiştir.
Son söz : Etimolojik olarak Kurmancî -Dimilkî olmayan isimler de kütüğe Kurmancî - Dimilkî söylenişleri ile yazdırılmalıdır.
Her kim ki Ê ve O ile biten eski isimleri kullanmaktan çekiniyor, O kimse Türkleşmiş demektir.
Yukarda listesi bulunan isimler şimdilik Türkçe alfabeyle yazıldığı şekliyle nüfusa yazdırabilinir.
İleride şartlar değiştiğinde nasıl olsa doğru şekliyle yazılır. Şartları zorlamak lazım.
Bahrî Asinger
zazaca çocuk isimleri
zazaca bebek isimleri
zazaca eski isimler
zazaca yeni isimler
zazaca en güzel isimler
zazaca erkek isimleri
zazaca kız isimleri
zaza isimler
zaza kız isimleri
zaza erkek isimleri
zazaca insan isimleri
zazaların insan isimleri
zazaca isimler erkek
zazaca isimler ve anlamları
zazaca en yeni isimler
Narojaneo tewr newe: 10/04/2017 Seat : 20:47:23 | Asnayenî : 88502 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011