WwW.Dimilkî.Net - Çekuyê Hemdemî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Hendo ké çikos o, kinci dest ra nêrijêno.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Çekuyê Hemdemî
Ewro : 21/09/2017 , Panşeme | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
DİMİLKÎ   TIRKÎ ÎNGILIZKÎ
Ulaşım Terimleri
Perraşok-ė (mk) Uçak Plane, Airplane,Aircraft
Perraşoka lejkerey (mk) Savaş uçağı Military aircraft, War plane
Vafirrok (Vaperrok) (nr) Helikopter Helicopter
Perroşge (nr) Hava alanı Airport
Azmînray (mk) Hava yolu Airway, airline
Asinray (mk) Demiryolu Railway
Papûr-ė (mk) Karayolu, Otoban, Ana cadde Highway
Temafîl-ė (mk) Otomobil, Araba Automobile, Car
Atepoz-ė (mk) Otobüs Autobus
Atepoza mîansûkė (mk) Şehir içi otobüs City bus
Mîansûk-/ė () Şehir içi Local, Inner city
Vinderge (nr) Durak, İstasyon Bus stop,Station
Asin verradayen (f) Demir atmak (Denizcilik) To cast anchor, Drop anchor
Şîayiş-Ageyrayiş () Gidiş-Dönüş Round trip
Bilêta Ageyrayişî () Dönüş bileti Return ticket
Bilêta Şîayiş-Ageyrayişî () Gidiş-Dönüş bileti Round trip ticket, Return ticket
Matematik,fizik,kimya
Serne (nr) Artı, (+) işareti Plus, (+) sign
kemne (nr) Eksi, (-) işareti Minus, (-) sign
Kone (nr) Çarpma, (x) işareti Multiplication, (x) sign
Barne (nr) Bölme, (/) işareti Dividing, (/) sign
Zîpor (nr) Sıfır, Sıfır sayısı (-0-) Zero, Zero number (-0-)
Rêzamor-ė (mk) Sayı dizisi Number sequence
Amorên hurrî (za) Tam sayılar Integers, whole numbers
Amorên amorden-ė (za) Sayma sayıları Counting numbers
Amorên raştayînî (za) Gerçek sayılar Real numbers
Amorên alozinî (za) Karmaşık sayılar, kompleks sayılar  (z = a + bί) Complex numbers
Hîrêçeng (nr) Üçgen Triangle
Çharçeng (nr) Dörtgen Rectangle
Şeşçeng (nr) Altıgen Hexagon
Heştçeng (nr) Sekizgen Octagon
Çorşme (nr) Çevre (çemberin çevresi) Circumference
Emir Kipinde Elektronik, Bilgisayar Terimleri 
Vîr (nr) Hafıza, bellek Memory
Narojane kė Güncelle update
Anewe kė Yenile Refresh
Bistarnė Kaydet Save
Binimnė Gizle Hide
Menimnė Göster,(gizleme) Unhide
Bar kė Yükle Upload
Warnė (Ronė) İndir Download
Biesterė Sil Erease
Qopya kė Kopyala Copy
Cikė Kes Cut
Prodisknė Yapıştır Paste
Kaşkė Sürükle Drag
Verradė Bırak Drop
Kaşkė-verradė Sürükle-bırak Drag and drop
Dekewė Gir, Giriş Enter
Bivicî (Bivijî) Çık, Çıkış Exit, Quit
De fî Ekle Insert
Wedarnė (Vejė) Sil,Kaldır Delete
Biberqnė Parlat Highlight
Rêze Sırala Sort
Ramojnė (Bimojnė, Biasnė) Göster Show
Bicenė Çaldır Play
Kay dė Oynat Play
Difin kė Tekrarla Repeat
Sist kė Yavaşlat Slowdown
Akė Open
Hewna kė Kapat Shut down
Vindarnė Durdur,duraklat Stop,Pause
Pirr kė Doldur Full
Şo Git Go
Torrė Net
Serpel Ana sayfa Home page
Çix Koyu Bold
Soye İtalik Italic
Awa Sitil Style
Renga nûştî Yazı rengi Font Color,Text color
Renga erdî Zemin rengi Background color
Ref Dizin,klasör Folder
Refo newe Yeni dizin,yeni klasör New folder
Narojane Güncel Update
Bêveng Sessiz (telefon) Silent
Lerz Titreşim Vibrate
Bipeysnė (vengî bipeysnė) Sessiz Mute
Pêlė  Dalga Wave
Pêla vengî  Ses dalgası Sound wave
Veng Ses Sound
Berzey Yükseklik Height
Herayey Genişlik Width
Teknik,Elektronik ve Elektrikli aletler
Cemidnok (nr) Buzdolabı Refrigerator, Ice box
Çemçîlnok (nr) Dondurucu Deep freezer
Dûrveng (nr) Telefon Telephone
Durbîn-î (nr) Dürbün Binoculars, Field glasses
Firfirok (nr) Vantilatör Vantilator
Çixe (nr) Portmanto Hall tree, Coat stand
Sosyal, Siyasal, Kültürel Terimler
Rojname (Hayname) (nr) Gazete Newspaper
Hayûbay (mk) Haberler News
Xoser Özerk, Otonom Autonomous, Autonomic
Xoserey (Xoserî) Özerklik Autonomy
Wazêno/Wazêna Aranıyor Wanted
Bîyer-ė (mk) Olay Event, Incident
Bîyerî (za) Olaylar Events, Incidents
Vereng-/ė Öncü, Çığır açan, Yol açan, Önayak olan Pilot, Initiator, Trailblazer 
Sêr (nr) Standart Standard
Mali, İdari, Hukuki,Ticari Terimler
Kesayetey Kişilik Character, Personality
Kamîyetey Kimlik (hukuksal) Identity
Nasname Kimlik kartı, nüfus cüzdanı Identity card
Xosergêr Yüklenici,Müteahhit Contractor
Xosergêrey Yüklenicilik, Müteahhitlik Contracting
Xoser groten f Bir işi yüklenmek, üstüne almak To undertake, to commit
Dezge (nr) Tesis, tezgah Plant
Karge (nr) İşyeri,ofis,büro Workshop,office
Sazge (nr) Kurum, kuruluş,teşkilat Establishment,Corporation,Organization
Sazgeo xoser (nr) Özerk Kurum, özerk kuruluş,özerk teşkilat Autonomous establishment,Organization
Paloke (nr) Fabrika Factory
Par-ė Hisse, pay Share,portion,lot
Pardar-/ė Ortak, hissedar Share holder
Pardarey Ortaklık, hissedarlık Partnership,participation
Hempar-/ė Ortak, hissedar (Eşit hiseli) Share holder (Equal shares)
Hemparey Ortaklık, hissedarlık (Eşit hiseli) Partnership,participation (Equal shares)
Pêvirrînė Takas, Değiş tokuş Barter, Swap
Pêvirrîna peran Döviz bozdurma, para değiş tokuşu Money exchange
Herînė Satınalma Purchasing, procurement
Herîndar-/ė Müşteri, alıcı Customer
Herînkar-/ė Satınalmacı, satınalma  görevlisi Buyer
Genel
Serra newî Yeni yıl, yılbaşı New year
Serragêr-ė Yıldönümü Anniversary
Rojageyr-ė Yıldönümü /Gündönümü Anniversary
Destpêk (nr) Başlangıç Beginning 
Taygêr-/ė Taraftar, yandaş Supporter
Havinge (nr) Yazlık, sayfiye, çardak Summer house, summer place
Resay-e/î Yetişkin, yetişmiş, olgun Adult, grown, grown-up
Resnay-e/î Yetiştirilmiş, olgunlaştırılmış Growned-up
Narojane Güncel Update, actual
Hemdem-/ė Çağdaş Modern
Hemdemey Çağdaşlık Modernity
Inşaat, Mekanik Terimler
Bend / Bendaw (nr) Baraj Dam
Agozge (nr) Arıtma tesisi Treatment plant
Awdazxane (nr) Tuvalet (Aw+dest+xane) Toilet
Destşo (nr) Lavabo Lavatory
Serşo (nr) Banyo odası, Duş kabini, Banyo Bath room, bath, Shower
Keraşo (nr) Çamaşırhane (çok eski bir kelime) Laundry
Fraqşo (nr) Bulaşıkhane (çok eski bir kelime) Dish washing room
Dawte (nr) Sıva (çok eski bir kelime) Plaster
Dawiten (f) Sıvamak Plastering
Dawte kerden (f) Sıvamak Plastering
Narojaneo tewr newe: 14/07/2017 Seat : 01:39:22 | Asnayenî : 5677 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011