WwW.Dimilkî.Net - Dêyrê Anonîmî-1
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Dêyrê Anonîmî-1
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
XIM XIMÊ
Xim Ximê to rê vana
Her herê to rê vana
Ti rinda ay ra vana
Ti ar ba ez nêvana
Mal û mewalî dana
To gêna xwo rê ana.
Xim ximê wa bo, wa bo
Ê min û ê to pîa bo
Pîzey siftî  keyna bo
Eké laj bo Evdilla bo
Keyna bo Emîna bo
Qismetê keydê ma bo.
Xim Xima Silêmanî
Cay beré dîardê banî
Wa vindero hellda şanî
Hella şanî balcanî
Wa vindero rojda roşanî
Îsanê na dewé şeytanî.
Xim Xima Silêmanî
Wede pirê meymanî
Ca çinîo lewê panî
Meyman helê mi nêzanî.
Xim Xima serdê banî
Loxmey bindê ziwanî
Ca çinîo lewê panî
Wa vindero hellda şanî.
Hella şanî tarî ya
Bejna Xim Xim barî ya
Zey têldê tembûrî  ya
Lûlî ya şiwanî ya.
Xim Ximê wa bo, wa bo
Ê min û ê to pîa bo
Altûno zerd to ya bo
Kes biewnîo pra şa bo.
Xim Xima Silêmanî
Va yeno vay amnanî
Dano tîrda nê banî
Hewadana koşey werxanî
Xwo rê bivîné nê ganî.
Xim Ximê aşta naşta
Xortan bejné viraşta
Kalan erdişé taşta
Mi, ti homay ra waşta.
Erdo sûro filhan o
Qaydimo jew rihan o
Rihan darîyê biskan o
Binê biskan cay lewan o.
Erdê ma hîr û mîrî
Xim desta sayê sûrî
Ez kena na Xim biwerî
A kam a manger bindé
A rinda manger bindé
O çiçîo to pistindé
Taynekê ey ra min dé
Vaya ayrî xorî ya
Bejna rindik barî ya
Belaya nê  serî ya.
(Anonîm)
KEYNÊ RINDÊ
Keynê rindê bê key ma
Ez nîna keydê şima
Pîra şima vitvaj a
Kalê şima o qunca
Dela şima heft-heftok a
Kêberê şima xirxirok o
Keynê rindê bê key ma
Pîre kena cile bin
Kalî rişena rezî ver
Dele rişena pezî ver
Kêberê ma ruwen kena
Keynê rindê bê key ma.
(Anonîm)
HERÊ DEDKEYNA
Herê herê dedkeyna
Homay kena bê key ma
Destanê to hene kena
Çimanê to kil kena
Lewanê to boye kena
(Anonim)
Narojaneo tewr newe: 07/07/2017 Seat : 01:11:44 | Asnayenî : 5510 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011