WwW.Dimilkî.Net - Pêveronayena tayn Fîîlandê Dimilkî û Tirkî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Pêveronayena tayn Fîîlandê Dimilkî û Tirkî
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
     
Başlamak A ci kerden Söze başlamak, Sözle başlamak, konuşmaya başlamak
  Dest pey kerden Fiili bir işe başlamak
  Pa neyayen Fiili bir işi yapmaya koyulmak
  Pa nişten Yemek yemeye başlamak, işi yapmaya oturmak, 
  Xwo po kerden Uzun sürecek veya zor görünen bir işe girişmek anlamında başlamak
  Ser devisten  
  Ver devisten Ön açmak anlamında başlamak
Ayırmak Abirnayen Şeyleri birbirinden ayırmak
  Cêra kerden Kavga edenleri ayırmak
  Cêra veten Benzer şeyleri veya insanları birbirinden ayırmak
  Cîa kerden Beraber yaşayanları ayırmak, beraber iş yapanları ayırmak
Bozmak Cêservisten Mekanik bir nesneyi aleti v.b., demonte, etmek,parçasını yerinden çıkarmak şeklindeki bozmak
  Dest pede kuayen Birilerinin bir anlaşmasını, yapmak istedikleri bir işi bozmak
  Pay pro dayen Birilerinin bir anlaşmasını, yapmak istedikleri bir işi bozmak
  Herimnayen Yemek, yiyecek, yapılması ustalık isteyen bir şeyi kötü yaparak, gerektiği gibi koruyamayarak  bozmak
  Xeripnayen Genel anlamda bozmak iKomplike bir aletin çalışmamasına sebep olmak
Yolmak Avorden Saçlarını, tüylerini, kıllarını v.b. yolmak , yün v.b. eğirmek
  Rûçiknayen Agaç v.b. Meyvaları yaprakları ile birlikte acımadan yolmak
  Pûrt kerden Tavuk, kuş v.b. Tüylerini yolmak
Soymak Qaş kerden  
  Pûr kerden  
  Paten  
  Viran kerden  
  Rût kerden  
  A pûr visten  
Yapıştırmak Pro disknayen  
  Pro repisnayen  
  Zeliqnayen  
     
     
     
Germek Agiroten Şal, perde gibi şeyler germek
  Ratenayen İp, sicim, tel, kablo gibi şeyler germek
  Şideynayen Sıkıca bağlamak anlamında germek
  Şideynayen İnsanı, hayvanı germek
Doğmak Mar deyayen İnsanın doğması, doğrulması
  Zayen Hayvanın doğması, doğrulması
  Akewten Güneşin, ayın doğması
Kaldırmak Hewadayen  
  Wedarnayen  
  Werzanayen  
Kopmak Qilayayen Ana gövdeden kopmak,  yerinden sökülmek, kıyamet kopmak
  Visîayen  İp, tel, sicim, v.b. Kopmak
  Qirfîayen Başı kopmak
Kesmek Birrnayen  
  Cikerden  
  Qut kerden  
  Sere cikerden  
Sermek Avisten Güneşten, rüzgardan v.s. faydalandırmak
  Rakerden Halı, kilim v.b. Sermek, açmak
Yakmak Panayen Sobayı, evi, bir şeyi tutuşturmak, yakmak
  Tanayen Odun v.b. ateşe atıp yakmak
  Veşnayen Genel anlamda yakmak
Karıştırmak Têvdayen  
  Têmîan kerden  
  Pêmîan kerden  
  Têra kerden  
Asmak Avisten Güneşten, rüzgardan, havadan faydalandırmak, kurutmak için elbise v.b. asmak
  Darda kerden Adam asmak, bir nesneyi bir yere asmak, askıya asmak
  Vilêncik kerden Bir nesneyi bir yere asmak, tutundurmak
Anlatmak Vaten Söylemek, kavrayıp kavramaması dinleyene bağlı
  Ser berden Anlamasını sağlamaya çalışmak
  Sere visten Karşıdakinin kafasına girmesini sağlamak
Sökülmek Aşkoyayen Dikiş sökülmesi
  Aşkawîayen Dikiş sökülmesi
  Qilayayen Yerinden kopmak anlamında sökülmek
Sökmek Aşkawnayen Dikiş sökmek
  Wekerden  
  Qilaynayen Yerinden koparmak anlamında sökmek
Yürümek Ray şîayen Yol gitmek, yol yürümek
  Pay şîayen Bir araç kullanmadan, kendi ayakları ile yürümek
  Lingî şîayen Bir araç kullanmadan, kendi ayakları ile yürümek
Sıkmak A pê arden Dişini sıkmak
  Guvişnayen Meyve, sebze v.s. sıkmak, suyunu çıkarmak için sıkmak
  Şideynayen Sıkı bağlamak
  Pêt pişten Sıkı sarmak
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:24:33 | Asnayenî : 7769 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011