WwW.Dimilkî.Net - Vewra Sûré
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :   Eklenen yeni çalışma : Nazım Hikmet'in Masalların Masalı şiirinin Zazaca çevirisi. Ana Menu - Helbestî sayfasında.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Vewra Sûré
Ewro : 19/05/2024 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr

VEWRA SÛRé


Ca kê beno nê beno, dewê bena, na dewdé pîrê bena, hîrê lajê ci benê. Qeçê pîré jew seydwan, jew citêr û jew zî dêskar beno. Laberê zahf çim akerdey benê.

 

Rojê nê qeçê pîré şinê deveê merdimêdê dewlemendî tirenê. Anê birrnenê. Laberê zanê maya ci nêşena çiyê binimno. Bra o gird brayandê xo rê vano:

 

-         Jew bîro pers kero, maya ma do eşkera kero ké deve ma tirito.

-         De ma do se kerê ?

-         Derê ma maya xo zî bixapeynê. Hêşê ci têmîan ro dê.

-         Senî ?

-          Vinderê, şima rê vajâ...

-          ...

-          ...

Nê na maya xo benê kenê şalé pey, çîtêda sûré ancenê sere. Maya ci vana:

 

-         Lajê mi no ç’çîo wina, şimayê kenê se kerê.?

-         Dayê tîya emşo bena veyvé.

-         Senî veyvé...?

-         ...

-         ...

A şew zî kiştêra vewr varena. Nê devî vewré sero birrnenê. Gûnîa devî bena tewrdê vewré. Nê na vewra ké bi gûnîda devîya biya sûré lojiné ra erzenê zerre. May a ci vana:

 

-         Lajê mi no ç’çîo wina.? 

-         Dayê vewra sûra varena.

-         Senî vewra sûré...?

-         ...

-         ...

Nê deveê xo birrnenê, pewjenê, wedarnenê. Beno meştêrî vanê:

 

-         Ma jew şirê key wayêrdê devî hele êyê se vanê...!

 

No şino cemaatdé nişeno ro. Goştareya îsanî keno. Wayerê devî xizmikaran dê xorê vano:

 

-         Tayn altûnî bar kerê bergîrê, berê çarşidé verradê, bipawê kam ké bergîrî bero, bizanê ké deve zî ey berdo.

 

Zek merdek vano xizmikarê ci altûnan bar kenê bergîrî benê çarşi. No lajê pîré şino bergîrêdê zey ê înan vîneno, çwalêdê zey ê înan keno pirrê pûş, keno bergîrîo û şino ké, eee, bergîrê altûnano wija dé. Şino ney heté, destê xizmikarî tepşeno, tey serweşî keno, bergîrî pê boy kenê. Lajê pîré babetêna wesarî xizmekarî dest ra fêno, wesaran keno têmîan, a kişt na kişt çerx keno, Ano a ci, wesarê xo dano a xizmikarî dest û bergîrê altûnan gêno şino.

 

Xizmekar şino keye vano: 

 

-         Mîrê mi.!  Mi roj pede bergîr çarşira çarna kesî dest pa nêna. Mi winî berd winî ard.

 

Lajê pîré altûnan beno keye nimneno û finna şino key mîrî. Mîr vano:

 

-         No fin berê çarşidé kopê altûnî rokerê. Dûrî ra haydar bê kam yeno altûnan sera verdîm beno ey tepşê bîarê.

 

No lajê pîré şino citteyê sewlê girdî gêno, bivo saweno bindê sewlan. şino çarşi, eee,  kopê altûnano  rokerde. Çorşmeê altûnan geyreno a kişt ra şino, na kişt ra yeno altûnî jew bi jew diskênê sewlandê ci ro. Beno şan xizmikar şino keye vano:

 

-         Mîrê mi.!  mi berdî altûnî rokerdî heta şan mi pawit, kes altûnan sero verdîm nêbi, laberê kopê altûna mi verra qedîa.

-         Kam zahf çorşme geyra.? 

-         Lajê pîré.

 

Mîr cinîerda xo rê vano:

 

-         Hele şo keydê pîré. Pîré  cordé - cêrdé bigî, qe cira xeberê nê vijêna.

 

Cinêké şina key pîré vana:

 

-         Dapîrê nê lajên to çi kar kenê.?

-         Lajê mi jew seydwano, jew citêro, jew zî dêskaro.

-         Qe keydê şimadé goştê devî çinîo.? Lajekê mayo nêweş.

-         Esto keynay mi. Vindé torê bîara.

-         Berxwedar ba. Şima çi wext deve birrnabi ?

-         Wexto ké ez biya veyvé, vewra sûré varayênê, qeçanê mi wexto birrna.

-         Weey...

 

Cinêké goştê xo gêna şina mêrdedê xo rê vana:

 

-         Ez şiya mi pers kerd. Laberê pîré xîntê na. Va ké “Wexto ké ez biya veyvé, vewra sûré varayênê, qeçanê mi wexto deve birrna”

 

Wayêrê devî vano vindé ez şira bi geyra devedê xo. şino, ray ra raştê seydwanî yeno, vano:

 

-         Demê to xeyr !. Torê raşt bîro. 

-         Xeyr amey silamet. Çimandê mi ser.

-         Deveyêdê ma biyo vinî. Ti yê tîayan ra, to qe nêdiyo?

-         Na tajîya mi !?  Ee na zahf qelpa.

-         Eza vana deve, deve. To qe deve nêdiyo ?

-         Na kewna a seydî dimmé kena ké tepşo nişkêra cira dest verradana ageyrena. 

-         Mi va deve, deve !. 

-         Ez na tajîeré ra fek nêverradana. Rojê da mi zî bimano e do nay bimisna.

-         ...

-         ...

-         De xatir dê to. Xo pîze dé vano “Homa belaê xo bido to.”

    

No şino nezdî dewé citêrêno cité keno. Vano:

 

-         Berke tede bo.

-         Xeyr amey silamet.

-         Deveêdê ma biyo vinî. To qe nêdiyo?

-         No gaê mino vil !? Tiyê raşt vanê zahf xezelo. Di gamî şino û xeté ra vijêno.

-         Eza vana deve, deve !.

-         Hendok şeno wa xezeley bikero. Nêbo e do erdî des finnî birama.

-         Mi va deve,deve !. To qe nêdiyo ?

-         Ez cira fek nêverradana. 

-         ...

-         ...

-         Hella hellaa !.

 

No şino kewno dewé mîan dêskarêno dês keno. Vano:

 

-         Torê qewet bo.

-         Xeyr amey silamet.

-         Deveyêdê ma biyo vinî. Qe şima kesî nêdiyo ?

-         E zanena. A sîya çengî çewta.

-         Eza vana deve, deve !. To qe nêdiyo ?

-         Ez dêsî biqedîna zî e do ê çengî raşt kera.

-         Eza vana deve,deve !.

-         Ee Ee raşta. Kam kişt ra biewnîê çewteya ci belli bena.

-         Deve, deve, deve !...

-         ...

Narojaneo tewr newe: 31/10/2016 Seat : 03:38:18 | Asnayenî : 3761 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011