WwW.Dimilkî.Net - Pel 6- NA eki
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Pel 6- NA eki
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
A B C D E B + D + E  
Dişil Mang a e na Mangena Bir inek daha, başka bir inek
Dişil Şorb a e na Şorbena Bir çorba daha, başka bir çorba
Dişil Keyn a e na Keynena Bir kız daha, başka bir kız
Dişil Çên a e na Çênena Bir kız daha, başka bir kız
Dişil Kes a e na Kesena Bir kaplumbağa daha, başka bir kaplumbağa
Dişil Cenêk ė na Cenêkna Bir kadın daha, başka bir kadın
Dişil Keynek ė na Keynekna Bir kız daha, başka bir kız
Dişil Çênek ė na Çênekna Bir kız daha, başka bir kız
Dişil Kerg ė na Kergna Bir tavuk daha,başka bir tavuk
Dişil Nan na Nanna Bir ekmek daha,başka bir ekmek
Dişil Germî na Germîna Bir çorba daha, başka bir çorba
Dişil Çay na Çayna Bir çay daha, başka bir çay
Dişil Ray na Rayna Bir yol daha, başka bir yol
Eril Ko na Kona Bir dağ daha, başka bir dağ
Eril Tewre na Tewrena Bir çanta daha, başka bir çanta
Eril Merdim na Merdimna Bir adam daha,başka bir adam
Eril Lajek na Lajekna Bir çocuk daha,başka bir çocuk
Eril Çim na Çimna Bir göz daha,başka bir göz
Eril Ca na Cana Bir yer daha,başka bir yer
Eril Jew na Jewna Bir tane daha 
Dişil na Jûna Bir tane daha
na Dîna İki tane daha
Hîrê na Hîrêna Üç tane daha
Çhar na Çharna Dört tane daha
Des na Desna On tane daha
Vîst na Vîstna Yirmi tane daha
Pancas na Pancasna Elli tane daha
Se na Sena Yüz tane daha
Wext na Wextna Bir sonraki zaman, başka bir zaman
Serr na Serrna Bir yıl daha, bir sonraki yıl, başka bir yıl
Meng na Mengna Bir ay daha, bir sonraki ay, başka bir ay
Roj na Rojna Bir gün daha, bir sonraki gün, başka bir gün
Şew na Şewna Bir gece daha, bir sonraki gece, başka bir gece
Gam na Gamna Bir an daha, bir sonraki an, başka bir an,biraz sonra
Vist na Vistna Bir an daha, bir sonraki an, başka bir an,biraz sonra
Cixare na Cixarena Bir an daha, bir sonraki an, başka bir an,biraz sonra
Fin ė na Finna Bir daha
Rey na Reyna Bir daha
Hew na Hewna Hala
Rew na Rewna Çoktan
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:30:23 | Asnayenî : 4382 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011