WwW.Dimilkî.Net - Dimilkî dé Heywanî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Wayêrdê çakûçî çimdé heme çî ze mêx aseno. (A.Maslow)
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Dimilkî dé Heywanî
Ewro : 24/04/2018 , Sêşeme | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
Dimilkî dė heywanî  Zazacada hayvanlar
Manga............ Qorena
Ga................. Bûreno
Estorė............ Hîrena
Her................ Zireno
Bizė............... Qalena
Dîk................. Veyndano (vendano)
Kutik.............. Laweno
Kirte.............. Kûzeno
Verg............... Zûreno
Heşė.............. Bilbilêna
Kund.............. Waneno
Zerej.............. Waneno
Pisîngė........... Mîawena
Mirîçikė........... Wîçena
Kurkurik.......... Kureno
Qrêncle.......... Wanqeno
Mar.............. Pifeno
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:10:03 | Asnayenî : 1982 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011