WwW.Dimilkî.Net - Sondî-Zewtî-Nengî-Heqaretî-Nîday
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Heşa çiman vero, şimayê geyrenê rêçé.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Sondî-Zewtî-Nengî-Heqaretî-Nîday
Ewro : 22/05/2019 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Nê sondan keyney û cinî wanenê
Bi no roj bo.  Güneş üzerine yemin ederim ki. 
Bi na aşmî bo.  Ay üzerine yemin ederim ki. 
Bi no nan bo.  Ekmek üzerine yemin ederim ki. 
Bi na awė bo.  Su üzerine yemin ederim ki. 
Brar dê mi ser. Erkek kardeşim üzerine yemin ederim ki. 
Na aşmî mi çimî şano ké… Bu ay çarpsın ki… | Bu ay gözümü kör etsin ki…
No roj mi çimî şano ké… Bu güneş çarpsın ki… | Bu güneş gözümü kör etsin ki…
Zewtî
To fek û zincî ra bêro Ağzından burnundan gelsin.
Wey boka mar to perro. Yılan soksun seni inşallah.
Boka deye çinêbo xo biwirîno.  Umarım kendini kaşımaya tırnak bulamaz. 
Boka ti tham û roj nêvînê.  Mutluluk ve gün yüzü görmeyesin.
Qotik to şano / Qotik ci şano Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Qotik biweré (bûré) Türkçe tarifi henüz yapılmadı
To ro b sîa bîaye / To ro b sîa bîayê Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Kê çiyê ma werdo pro awzîmikî bo. Türkçe tarifi henüz yapılmadı (beddua)
Wey to ro b sîa bo. Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Riyê to b sîa bo. Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Qotikê to bo, to gana geyro. Türkçe tarifi henüz yapılmadı (beddua)
Boka nengu çinêbo xo biwirîno.  Umarım kendini kaşımaya tırnak bulamaz. 
Boka tewreê parsî xo milo kero.
Wey ti'b somandedė bimanê.
Ne ti bê, ne o bo.  
Boka ti ver û pey xo nêvînê. 
Boka nan arwêş bo, ti tajî bê.  Ekmek tavşan, sen tazı olasın.   
Boka ti bê, ti roj nêvîne. Gün görmeyesin. 
Ti bê, ti them nêvînê. Mutlu olmayasın. 
Er(d) ro war şîaye. Yere batasıca. 
Quzilqurt !
Ti'b erdo mende ! Yerde kalasıca ! 
Wey ti ba, ti erdo bimana ! Sen olasın yerde kalasın !
Roşnay to rijîa e ! / Roşnay to rijîa ê ! Gözü çıkasıca !
Boka şima ra jew nêmano ! Sizden bir kişi kalmasın !
Nêmende ! / Nêmendê ! Kalmayasıca ! 
Boka şima têser û têbinî bê ! Alt üst olasınız !  
Boka gilay to birijîo ! Saçların dökülsün ! (Kadınlar için) Gila=örülmüş saç
Ti 'b tari dė bimanê ! Karanlıkta kalasın.
Wey to pirnikî ra bêro ! Burnundan gelsin !
  
Îdyomê Argoy - Nengî (Lengî) - Heqaret 
Kirê herî zey verî
Gîwerek ! / Gîwerekî ! Bok yiyen ! (erkek için) / Bok yiyen ! (kadın için)
Pî hey bêro to ! Tüh sana !
Pî-h ! Tüh !
Zek herdê xo no.
O yo ma rê nengî çîneno. O bize küfür ediyor.
To şitê herė werdo !? Eşek sütü mü içmişsin !?
Ti gema çerdê !? Yabanda mı otlandın !?
Ti vanê qay gema çerdo !? Sanırsın ki yabanda mı otlanmış !?
Ti vanê qay loliko tey ! İçinde kurt (solucan) var sanırsın.
Nengî meçînė la ! Küfretme lan .!
Biew kardê xo ! Sen işine bak !
Şo kar dê xo ! işine git !
Vir vir a vêşî mekė la ! Fazla gevezelik yapma lan !
Xeyro zir zir a to ya! Ne var, ne bağırıyorsun (eşek gibi anırıyorsun)
Ti ze herê bancanan! Patlıcan eşeği gibisin !
Herê gemmo ! Yaban eşeği adeta !
Ze herê berîan Bêrî eşeği (berî=süt sağıcı kadın(lar))
Ti ze kirrî herė ! Eşek sıpası gibisin !
Gî d to fek kera ! Ağzına sıçayım !
Nê qisey heywanan rê vajênê 
Demende !
Wey ti'b demanê !
Şarî mende !
Çor dekewtey !
Soxe !
Soxe mende !
Wey ti'b soxe bimanê !
Nîday
Heeeww !
Haylooo !
Haydêêê ! 
Eeeyyf !
Eysss !
Errrr !
Nê laa !
Weeêy ! 
Carooo !
Way caroo !
Ûûûû !
Way bavooo !
Way dayêêê !
Çi heyf !
Wey ma !
Wey winî !?
Wey wina !?
Lê…!
Lo…!
Nê arê !
Nê nîday vêşane cinîan fek ra aşnawênê
Wela xo şarî ro kera !
Welė bi şarî ro !
Gîo ma ri.
Vewrê-êê !
Vewr marê-êê ! 
Tew tew !
D' wayê !
Wişşş !
Widîî !
Wîîî ! 
zazaca küfürler
zazaca beddualar
zazaca küfretmek
zazaca beddua etmek
zazaca yeminler
zazaca yemin etmek
Narojaneo tewr newe: 13/11/2018 Seat : 20:54:46 | Asnayenî : 4643 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011