WwW.Dimilkî.Net - Sondî-Zewtî-Nengî-Heqaretî-Nîday
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Sondî-Zewtî-Nengî-Heqaretî-Nîday
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Nê sondan keyney û cinî wanenê
Bi no roj bo.  Güneş üzerine yemin ederim ki. 
Bi na aşmî bo.  Ay üzerine yemin ederim ki. 
Bi no nan bo.  Ekmek üzerine yemin ederim ki. 
Bi na awé bo.  Su üzerine yemin ederim ki. 
Brar dê mi ser. Erkek kardeşim üzerine yemin ederim ki. 
Na aşmî mi çimî şano ké… Bu ay çarpsın ki… | Bu ay gözümü kör etsin ki…
No roj mi çimî şano ké… Bu güneş çarpsın ki… | Bu güneş gözümü kör etsin ki…
Zewtî
To fek û zincî ra bêro Ağzından burnundan gelsin.
Wey boka mar to perro. Yılan soksun seni inşallah.
Boka deye çinêbo xo biwirîno.  Umarım kendini kaşımaya tırnak bulamaz. 
Boka ti tham û roj nêvînê.  Mutluluk ve gün yüzü görmeyesin.
Qotik to şano / Qotik ci şano Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Qotik biweré (bûré) Türkçe tarifi henüz yapılmadı
To ro b sîa bîaye / To ro b sîa bîayê Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Kê çiyê ma werdo pro awzîmikî bo. Türkçe tarifi henüz yapılmadı (beddua)
Wey to ro b sîa bo. Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Riyê to b sîa bo. Türkçe tarifi henüz yapılmadı
Qotikê to bo, to gana geyro. Türkçe tarifi henüz yapılmadı (beddua)
Boka nengu çinêbo xo biwirîno.  Umarım kendini kaşımaya tırnak bulamaz. 
Boka tewreê parsî xo milo kero. Dilence torbası boynunda ola.
Wey ti'b somandedé bimanê. …
Ne ti bê, ne o bo.   Ne sen olasın, ne o ola.
Boka ti ver û pey xo nêvînê.  Arkanı önünü göremiyesin inşallah
Boka nan arwêş bo, ti tajî bê.  Ekmek tavşan, sen tazı olasın.   
Boka ti bê ti roj nêvîne. Gün görmeyesin. 
Ti bê, ti them nêvînê. Mutlu olmayasın. 
Er(d) ro war şîaye. Yere batasıca. 
Quzilqurt !
Ti'b erdo mende ! Yerde kalasıca ! 
Wey ti ba, ti erdo bimana ! Sen olasın yerde kalasın !
Roşnay to rijîa ye ! / Roşnay to rijîa yê ! Gözü çıkasıca !
Boka şima ra jew nêmano ! Sizden bir kişi kalmasın !
Nêmende ! / Nêmendê ! Kalmayasıca ! 
Boka şima têser û têbinî bê ! Alt üst olasınız !  
Boka gilay to birijîo ! Saçların dökülsün ! (Kadınlar için) Gila=örülmüş saç
Ti 'b tari dé bimanê ! Karanlıkta kalasın.
Wey to pirnikî ra bêro ! Burnundan gelsin !
  
Îdyomê Argoy - Nengî (Lengî) - Heqaret 
Peynîya to gîy mîandé bêro …
Kirê herî zey verî …
Kirê herî zey verî …
Gîwerek ! / Gîwerekî ! Bok yiyen ! (erkek için) / Bok yiyen ! (kadın için)
Pî hey bêro to ! Tüh sana !
Pî-h ! Tüh !
Ze ké herdê xo no. …
O yo ma rê nengî çîneno. O bize küfür ediyor.
To şitê heré werdo !? Eşek sütü mü içmişsin !?
Ti gema çerdê !? Yabanda mı otlandın !?
Ti vanê qay gema çerdo !? Sanırsın ki yabanda mı otlanmış !?
Ti vanê qay loliko tey ! İçinde kurt (solucan) var sanırsın.
Nengî meçîné la ! Küfretme lan .!
Biew kardê xo ! Sen işine bak !
Şo kardê xo ! işine git !
Virvira vêşî meké la ! Fazla gevezelik yapma lan !
Xeyro zirzira to ya! Ne var, ne bağırıyorsun (eşek gibi anırıyorsun)
Ti ze herê bancanan! Patlıcan eşeği gibisin !
Herê gemmo ! Yaban eşeği adeta !
Ze herê berîan Bêrî eşeği (berî=süt sağıcı kadın(lar))
Ti ze kirrî heré ! Eşek sıpası gibisin !
Gî'd to fek keran ! Ağzına sıçayım !
Nê qisey heywanan rê vajênê 
Demende !
Wey ti'b demanê !
Şarî mende !
Çor dekewtey !
Soxe !
Soxe mende !
Wey ti'b soxe bimanê !
Nîday
Heeeww !
Haylooo !
Haydêêê ! 
Eeeyyf !
Eysss !
Errrr !
Nê laa !
Weeêy ! 
Widîey !
Carooo !
Way caroo !
Ûûûû !
Way bavooo !
Way dayêêê !
Çi heyf !
Wey ma !
Wey winî !?
Wey wina !?
Lê…!
Lo…!
Nê arê !
Nê nîday vêşane cinîan fek ra aşnawênê
Wela xo şarî ro kera !
Welé bi şarî ro !
Gîo ma ri.
Vewrê-êê !
Vewr marê-êê ! 
Tew tew !
W' dayê !
D' wayê !
Wişşş !
Widîî !
Wîîî ! 
zazaca küfürler
zazaca beddualar
zazaca küfretmek
zazaca beddua etmek
zazaca yeminler
zazaca yemin etmek
Narojaneo tewr newe: 15/12/2019 Seat : 23:02:19 | Asnayenî : 37828 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011