WwW.Dimilkî.Net - Pel 9 -
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Pel 9 -
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
A B C E B + E   I I + B + C  
Vêrî …den daha İyi Tewr Tewr Vêrî En İyi
Fiqar e êrî Fiqarêrî …den daha Uysal Tewr  Tewr Fiqare En Uysal
Werd i êrî Werdêrî …den daha Küçük Tewr  Tewr Werdi En Küçük
Bar i êrî Barêrî …den daha İnce Tewr  Tewr Bari En İnce
Nezd i êrî Nezdêrî …den daha Yakın Tewr  Tewr Nezdi En Yakın
Vêş î êrî Vêşêrî …den daha Fazla Tewr  Tewr Vêşî En Fazla
Kem î êrî Kemêrî …den daha Eksik Tewr  Tewr Kemî En Eksik
Dûr î êrî Dûrêrî …den daha Uzak Tewr  Tewr Dûrî En Uzak
Hera êrî Heraêrî …den daha Geniş Tewr  Tewr Hera En Geniş
Gird êrî Girdêrî …den daha Büyük Tewr  Tewr Gird En Büyük
Derg êrî Dergêrî …den daha Uzun Tewr  Tewr Derg En Uzun
Kilm êrî Kilmêrî …den daha Kısa Tewr  Tewr Kilm En Kısa
Berz êrî Berzêrî …den daha Yüksek Tewr  Tewr Berz En Yüksek
Nizm êrî Nizmêrî …den daha Alçak Tewr  Tewr Nizm En Alçak
Gran êrî Granêrî …den daha Ağır Tewr  Tewr Gran En Ağır
Şenik êrî Şenikêrî …den daha Hafif Tewr  Tewr Şenik En Hafif
Weş êrî Weşêrî …den daha Güzel Tewr  Tewr Weş En Güzel
Hewl êrî Hewlêrî …den daha İyi Tewr  Tewr Hewl En İyi
Çewt êrî Çewtêrî …den daha Eğri Tewr  Tewr Çewt En Eğri
Raşt êrî Raştêrî …den daha Doğru Tewr  Tewr Raşt En Doğru
Xirab êrî Xirabêrî …den daha Kötü Tewr  Tewr Xirab En Kötü
Rew êrî Rewêrî …den daha Erken Tewr  Tewr Rew En Erken
Pêt êrî Pêtêrî …den daha Hızlı Tewr  Tewr Pêt En Hızlı
Xasek êrî Xasekêrî …den daha Güzel Tewr  Tewr Xasek En Güzel
Verin êrî Verinêrî …den daha Enli Tewr  Tewr Verin En Enli
Kemver êrî Kemverêrî …den daha Ensiz Tewr  Tewr Kemver En Ensiz
Germ êrî Germêrî …den daha Sıcak Tewr  Tewr Germ En Sıcak
Serd êrî Serdêrî …den daha Soğuk Tewr  Tewr Serd En Soğuk
Honik êrî Honikêrî …den daha Serin Tewr  Tewr Honik En Serin
Har êrî Harêrî …den daha Azgın Tewr  Tewr Har En Azgın
Rind êrî Rindêrî …den daha Güzel Tewr  Tewr Rind En Güzel
Awin êrî Awinêrî …den daha Sulu Tewr  Tewr Awin En Sulu
Solin êrî Solinêrî …den daha Tuzlu Tewr  Tewr Solin En Tuzlu
Şîrin êrî Şîrinêrî …den daha Tatlı Tewr  Tewr Şîrin En Tatlı
Tirş êrî Tirşêrî …den daha Ekşi Tewr  Tewr Tirş En Ekşi
Tûn êrî Tûnêrî …den daha Acı Tewr  Tewr Tûn En Acı
Thal êrî Thalêrî …den daha Acı Tewr  Tewr Thal En Acı
Tûj êrî Tûjêrî …den daha Acı Tewr  Tewr Tûj En Acı
Zengîn êrî Zengînêrî …den daha Zengin Tewr  Tewr Zengîn En Zengin
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:38:20 | Asnayenî : 4067 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011