WwW.Dimilkî.Net - 3 Halên Karan - Fiillerin 3 Hali (Pel -2)
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
3 Halên Karan - Fiillerin 3 Hali (Pel -2)
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Aşağıdaki tabloda formulasyon nesnenin ERİL olması durumudur.    
Nesnenin DİŞİL olması durumunda; A yerine  Ê    
        NA yerine     
        NEYA yerine  NEYÊ    
        ÎA yerine  ÎÊ            gelir.    
1.Hal :   Lajek ZewjÎA : Çocuk Evlendi (kendi evlendi) Keynek ZewjÎÊ : Kız Evlendi (kendi evlendi)
2.Hal :   Lajek ZewjNA : Çocuğu Evlendirdi(ler)  Keynek Zewj : Kızı Evlendirdi(ler)
3.Hal :    Lajek ZewjNEYA : Çocuk Evlendirildi   Keynek ZewjNEYÊ : Kız Evlendirildi
Bazı fiillerin 1. halleri ile 3. halleri aynı anlama gelir.        
Eylem Kökü   1.hal eki 2.hal eki 3.hal eki     1.Hal (Eylem kendi olandır) 2.Hal (Aktif) 3.Hal (Pasif)
Disk -îa -na -neya -yen Disk-îa-yen Disk-na-yen Disk-neya-yen
Edil -îa -na -neya -yen Edil-îa-yen Edil-na-yen Edil-neya-yen
Ediz -îa -na -neya -yen Ediz-îa-yen Ediz-na-yen Ediz-neya-yen
Erc -îa -na -neya -yen Erc-îa-yen Erc-na-yen Erc-neya-yen
Fesel -îa -na -neya -yen Fesel-îa-yen Fesel-na-yen Fesel-neya-yen
Fetel -îa -na -neya -yen Fetel-îa-yen Fetel-na-yen Fetel-neya-yen
Fetiq -îa -na -neya -yen Fetiq-îa-yen Fetiq-na-yen Fetiq-neya-yen
Fetis -îa -na -neya -yen Fetis-îa-yen Fetis-na-yen Fetis-neya-yen
Gazinc -îa -na -neya -yen Gazinc-îa-yen Gazinc-na-yen Gazinc-neya-yen
Guviş -îa -na -neya -yen Guviş-îa-yen Guviş-na-yen Guviş-neya-yen
Helik -îa -na -neya -yen Helik-îa-yen Helik-na-yen Helik-neya-yen
Helis -îa -na -neya -yen Helis-îa-yen Helis-na-yen Helis-neya-yen
Herim -îa -na -neya -yen Herim-îa-yen Herim-na-yen Herim-neya-yen
Hes -îa -na -neya -yen Hes-îa-yen Hes-na-yen Hes-neya-yen
Hesib -îa -na -neya -yen Hesib-îa-yen Hesib-na-yen Hesib-neya-yen
Hinglês -îa -na -neya -yen Hinglês-îa-yen Hinglês-na-yen Hinglês-neya-yen
Kebis -îa -na -neya -yen Kebis-îa-yen Kebis-na-yen Kebis-neya-yen
Kufik -îa -na -neya -yen Kufik-îa-yen Kufik-na-yen Kufik-neya-yen
Miloq -îa -na -neya -yen Miloq-îa-yen Miloq-na-yen Miloq-neya-yen
Mizmiz -îa -na -neya -yen Mizmiz-îa-yen Mizmiz-na-yen Mizmiz-neya-yen
Neqiş -îa -na -neya -yen Neqiş-îa-yen Neqiş-na-yen Neqiş-neya-yen
Newr -îa -na -neya -yen Newr-îa-yen Newr-na-yen Newr-neya-yen
News -îa -na -neya -yen News-îa-yen News-na-yen News-neya-yen
Niqir -îa -na -neya -yen Niqir-îa-yen Niqir-na-yen Niqir-neya-yen
Pelik -îa -na -neya -yen Pelik-îa-yen Pelik-na-yen Pelik-neya-yen
Pelis -îa -na -neya -yen Pelis-îa-yen Pelis-na-yen Pelis-neya-yen
Pelix -îa -na -neya -yen Pelix-îa-yen Pelix-na-yen Pelix-neya-yen
Perpiz -îa -na -neya -yen Perpiz-îa-yen Perpiz-na-yen Perpiz-neya-yen
Pindos -îa -na -neya -yen Pindos-îa-yen Pindos-na-yen Pindos-neya-yen
Plox -îa -na -neya -yen Plox-îa-yen Plox-na-yen Plox-neya-yen
Ploz -îa -na -neya -yen Ploz-îa-yen Ploz-na-yen Ploz-neya-yen
Proş -îa -na -neya -yen Proş-îa-yen Proş-na-yen Proş-neya-yen
Qahr -îa -na -neya -yen Qahr-îa-yen Qahr-na-yen Qahr-neya-yen
Qefil -îa -na -neya -yen Qefil-îa-yen Qefil-na-yen Qefil-neya-yen
Qelib -îa -na -neya -yen Qelib-îa-yen Qelib-na-yen Qelib-neya-yen
Qeliş -îa -na -neya -yen Qeliş-îa-yen Qeliş-na-yen Qeliş-neya-yen
Qerif -îa -na -neya -yen Qerif-îa-yen Qerif-na-yen Qerif-neya-yen
Qerim -îa -na -neya -yen Qerim-îa-yen Qerim-na-yen Qerim-neya-yen
Qeris -îa -na -neya -yen Qeris-îa-yen Qeris-na-yen Qeris-neya-yen
Qerqiş -îa -na -neya -yen Qerqiş-îa-yen Qerqiş-na-yen Qerqiş-neya-yen
Qes -îa -na -neya -yen Qes-îa-yen Qes-na-yen Qes-neya-yen
Qewr -îa -na -neya -yen Qewr-îa-yen Qewr-na-yen Qewr-neya-yen
Qirmûçik -îa -na -neya -yen Qirmûçik-îa-yen Qirmûçik-na-yen Qirmûçik-neya-yen
Qurf -îa -na -neya -yen Qurf-îa-yen Qurf-na-yen Qurf-neya-yen
Repis -îa -na -neya -yen Repis-îa-yen Repis-na-yen Repis-neya-yen
Reqis -îa -na -neya -yen Reqis-îa-yen Reqis-na-yen Reqis-neya-yen
Rij -îa -na -neya -yen Rij-îa-yen Rij-na-yen Rij-neya-yen
Rûçik -îa -na -neya -yen Rûçik-îa-yen Rûçik-na-yen Rûçik-neya-yen
Sinas -îa -na -neya -yen Sinas-îa-yen Sinas-na-yen Sinas-neya-yen
Şaht -îa -na -neya -yen Şaht-îa-yen Şaht-na-yen Şaht-neya-yen
Şeliq -îa -na -neya -yen Şeliq-îa-yen Şeliq-na-yen Şeliq-neya-yen
Şepir -îa -na -neya -yen Şepir-îa-yen Şepir-na-yen Şepir-neya-yen
Şeq -îa -na -neya -yen Şeq-îa-yen Şeq-na-yen Şeq-neya-yen
Tahmij -îa -na -neya -yen Tahmij-îa-yen Tahmij-na-yen Tahmij-neya-yen
Teriq -îa -na -neya -yen Teriq-îa-yen Teriq-na-yen Teriq-neya-yen
Veriş -îa -na -neya -yen Veriş-îa-yen Veriş-na-yen Veriş-neya-yen
Vilêş -îa -na -neya -yen Vilêş-îa-yen Vilêş-na-yen Vilêş-neya-yen
Vileyş -îa -na -neya -yen Vileyş-îa-yen Vileyş-na-yen Vileyş-neya-yen
Vindar -îa -na -neya -yen Vindar-îa-yen Vindar-na-yen Vindar-neya-yen
Vir -îa -na -neya -yen Vir-îa-yen Vir-na-yen Vir-neya-yen
Virisk -îa -na -neya -yen Virisk-îa-yen Virisk-na-yen Virisk-neya-yen
Vis -îa -na -neya -yen Vis-îa-yen Vis-na-yen Vis-neya-yen
Weçar -îa -na -neya -yen Weçar-îa-yen Weçar-na-yen Weçar-neya-yen
Wedar -îa -na -neya -yen Wedar-îa-yen Wedar-na-yen Wedar-neya-yen
Xebit -îa -na -neya -yen Xebit-îa-yen Xebit-na-yen Xebit-neya-yen
Xelis -îa -na -neya -yen Xelis-îa-yen Xelis-na-yen Xelis-neya-yen
Xemil -îa -na -neya -yen Xemil-îa-yen Xemil-na-yen Xemil-neya-yen
Xeniq -îa -na -neya -yen Xeniq-îa-yen Xeniq-na-yen Xeniq-neya-yen
Xerif -îa -na -neya -yen Xerif-îa-yen Xerif-na-yen Xerif-neya-yen
Xerip -îa -na -neya -yen Xerip-îa-yen Xerip-na-yen Xerip-neya-yen
Xetim -îa -na -neya -yen Xetim-îa-yen Xetim-na-yen Xetim-neya-yen
Xewr -îa -na -neya -yen Xewr-îa-yen Xewr-na-yen Xewr-neya-yen
Zeliq -îa -na -neya -yen Zeliq-îa-yen Zeliq-na-yen Zeliq-neya-yen
Zerq -îa -na -neya -yen Zerq-îa-yen Zerq-na-yen Zerq-neya-yen
Zewj -îa -na -neya -yen Zewj-îa-yen Zewj-na-yen Zewj-neya-yen
Zeyd -îa -na -neya -yen Zeyd-îa-yen Zeyd-na-yen Zeyd-neya-yen
Zûzik -îa -na -neya -yen Zûzik-îa-yen Zûzik-na-yen Zûzik-neya-yen
Narojaneo tewr newe: 16/01/2020 Seat : 23:45:49 | Asnayenî : 1469 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011