WwW.Dimilkî.Net -
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :   Eklenen yeni çalışma : Nazım Hikmet'in Masalların Masalı şiirinin Zazaca çevirisi. Ana Menu - Helbestî sayfasında.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Ewro : 19/05/2024 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
TENÎAYEY
Roja ké ez tenîa bîa,
Mi xwu fahm kerd.
Roja ké ez tenîa bîa,
Mi ti fahm kerda.
Roja ké ez tenîa bîa,
Mi şar fahm kerd.
Roja ké ez tenîa bîa,
Mi dinîa fahm kerd.
Roja ké ez şarî ra dûrî bîa,
Mi xwu bi xwu ya da qebûl kerdiş.
Roja ké ez ewnîaya dinîay ra,
Ez na xoza dé çiçîa, mi fahm kerd.
Roja ké ez ewnîaya xoza ra,
Mi fahm kerd ez vay vero perr a.
Roja ké ez ewnîaya nê vay ra,
Mi fahm kerd ganî perr senîn bo.
Roja ké ti bî perr,
Ti dê perro ké vay vero vejêno bêy.
Roja ké va raşt ra ame,
Ti dê vera çep şirê.
Roja ké vay dara to hêl kerd,
Ti dê dara xwu rê wayêr bêy.
Roja ké dara to vera wişkey şî,
Ti dê zergûn bêy.
Roja ké gilê daré pê ra kewtî dûrî,
Ti dê a seat bi zanayişa înan bîarê vera pê.
Roja ké kerm kewt kok dê daré,
Ti dê jahrê ê kermî bêy.
Roj do rojî dima bîro,
Eké ti nêewnîyê azmên ra.
Nûskar : Seydî Daşçi  (02.08.2021)
BEWRANO KEWEK
Bewrano kewek, biperé şo dûrî.
Tîa welatê şarî yo, herkes keno zûrî.
Şorî no dîyar ra, ê do parzananê to bişiknê.
Embazane xo zî tey beré, mi zî meqahrné meşikni.
Bewrano kewek biperé şo dûrî.
Tîa dé kes rindîna kesî nêwazeno.
Keye biyo xirabe, dişmeno lîlikî vero zimbelanê xo virazeno.
Dinîa herimîayo bira yo way ra, kalik o pîrik ra terseno.
Bewrano kewek biperé şo dûrî.
Tîa kerrandê ma ser o bol germ o.
Riyê dostdê xayinî tim û tim nerm o.
Tîa ra şorî, wa maya to qandê to nêbermo.
Zaliman qandê to dam ronaya, xebera to çinîya, sareyê to bol nerm o.
Alî Kîyatsîl
SOYREG/Nasirwêran


ZIWAN
Ti zerrîya ma; aste û posteyê ma.
Ti gonîya ma; aw û nanê mezgdê ma.
Jîyan veyşan û teyşan mendiş o, bê to.
Zerrî'd gûlî teyşaney ra bennê hişk, bê to.
Zerrî bi toya bena hera û mird.
Bîyayîşeya ma bîyayîşeya to ya.
Nêbîyayîşeya to nêbîyayîşeya ma ya.
Ti rih danê ma, ma gan danê to.
Rih û ganîya pêya bennê jew.
Ek ma pê ra abirneyê.
Ne ti manennê ziwan, ne ma manennê însan.
Welat (mehlas)
Serêkanî/Dewa Ceradi
Narojaneo tewr newe: 07/06/2023 Seat : 02:30:56 | Asnayenî : 1546 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011