WwW.Dimilkî.Net - Betimlemeler ve Duyulan seslerin tarifi
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Heşa çiman vero, şimayê geyrenê rêçé.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Betimlemeler ve Duyulan seslerin tarifi
Ewro : 22/05/2019 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Betimlemeler
Baw û Kal
Bend û Dor
Bêveng û Bêhes
Ca û War
Çek û Çol
Çewt  û Vir
Cin û Cinawir
Dahl û Dirrikė
Dar û Ber
Den û Dor
Gerr û Gûrr
Ginc û Gol
Gird û Gran
Hay û Bay
Hêr û Bêr
Hes û Bes
Hî hilok
Hî holik
Kar û Bar
Kaş û Kendalî
Kaş û Kolî
Kerr û Lal
Kes û Kûs
Leym û Lax
Lîm û Lax
Linc û Lepûçikė
Mar û Mişk
Mês û Mor
Pir û Pîrbab
Pûş û Palaxė
Qaf û Qor
Qahr û Qotik
Qal û dekal
Qal û Qirş
Rez û Dahlė
Ri û Rûçik
Rût û Rebar
Serd û Pûk
Şillî û Şelpî
Sûr û Kur
Tal û Tirş
Tar û Mar
Ters û Sem
Teyr û Tûr
Veng û Hes
Veng û Varit
Veyşan û Teyşan
Vir û Virte
Vire û Virte
Virt û Viran
Weş û War
Wişk û War
Xeyr û Beyr
Duyulan seslerin tarifi
Cir-cirė Cirî
Cîr-cîrė Cîrî
Çirr-çirrė Çirrî
Firr-firrė
Fiş-fişė
Gij-gijė Gijî
Leq-leqė Leqî
Miz-mizė
Pit-pitė
Pix-pixė Pixî
Qîj-qîjė Qîjî
Qirç-qirçė Qirçî
Qir-qirė Qirî
Qîr-qîrė Qîrî
Qor-qorė Qorî
Rep-repė Repî
Req-reqė Reqî
Şeq-şeqė
Tep-repė
Teq-reqė Teqî
Vir-virė
Viz-vizė Vizî
Xirç-xirçė Xirçî
Xirt-xirtė Xirtî
Xir-xirė Xirî
Xişt-xiştė Xiştî
Xiz-xizė Xizî
Xuj-xujė Xujî
Xur-xurė Xurî
Xuş-xuşė Xuşî
Zir-zirė Zirî
Narojaneo tewr newe: 19/10/2016 Seat : 00:40:17 | Asnayenî : 2457 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011