WwW.Dimilkî.Net - Dêyr û kayê qeçekan (domanan)
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Ver şirê gaz keno, dima şirê pay erzeno.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Dêyr û kayê qeçekan (domanan)
Ewro : 23/07/2017 , Yewşeme | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
Domanan rê  dêrê dayikan
Ne be se ya,
Ne be kêse ya.
Qatirî ser keçe ya.
Zêrî bîrê bi barî,
Kêsey bîrê bi qantarî,
Ma sozê ci nêdanê şarî.
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Sêwî yo, savî yo !
Destê sêwî seqer o
Nanê sêwî qelem û deftero
Kirasê ci di ver o
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Şar pêro ar o mar o,
Keynay mi xelle û xubaro.
Şar pêro gî gastanan,
Keynay mi vilika bostanan.
Şar pêro arê eşîran,
Lajê mi tewrey beşîlan.
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Ding ding o banî sero,
Ruwen o nanî sero,
Verg bêro tişkî bero,
Keçelo komirî vero,
Ol bêro Xalit û Wesmanî bero,
Keye pêro Hes'î sero.
………..
Domanan rê  dêrê dayikan
Lorî lorî,
Mem ê mi lorî,
Pîyê xwo şiyo ca do dûrî,
Ci rê bîaro postalê sûrî.
…………
Nançûçik-Qispincar
Nançûçik nan pewjeno,
Qispincar qisey keno,
Wara xwo çiwey keno.
  
Sayêrê ma
Sayêrê ma xilxaşî,
Villė rijnê nê kaşî,
Qandê top da qumaşî.
  
Bewrincî
Hadrê ma şirê bewrincî.
Herê xalan kewtî lhincî.
Xalo û xalcinêra perray pê zhincî.
  
Waştî
Waştî, waştî !
Bê mi paştî.
Ez to bera 
Gem û deştî.
………..
Keşîş
Serdo, serdo.
Keşîş merdo.
Piré mêrde kerdo.
Millay nan û penîr 
Werdo.
………..
Remo çerçî
Remo çerçiyo,
Tajîrê hakano,
Cambazê kergano.
………
.....
Nêrib o, pirê rib o, barê mi tey çinêbo wa pirê gî bo.
Dije
Dijeko pûrt nermeko,
Marda xwo rê çend xaseko.
  
Lezvate (pêsero rew rew vajê !)
Sêşeme ra sêşeme vîst û şeş sêşemey
Lezvate (pêsero rew rew vajê !)
Şina key eşkije, eşkije wena, şina key eşpije eşkije wena.
Lezvate (pêsero rew rew vajê !)
Di ciwanî  di  ciwînî  ciwanî  ciwînî  sero  encîlî  wenê. 
Lûwerė se kerd ? (pêsero rew rew vajê !)
Lûwerė Lên Ra Ruwen Lêst.
Ç'çî ard, ç'çî berd ? (pêsero rew rew vajê !)
To ardî berdî kardî ardî ardî ardî kardî berdî?
To kardî berdî ardî ardî  ardî ardî kardî berdî?
To kardî ardî ardî berdî ardî  ardî kardî berdî?
Kardî-Ardî
Kardî kar dî şî ardî ardî.
No ç’çîo ?
Kilawa tûtî pirrê nûtî.
No ç’çîo ?
Çweê mino çewt, hewt koyan peydė kewt.
No ç’çîo ?
Mêşeêdê mi esto , dara raştė tede çinîa. (Estereyê bizan)
No ç’çîo ?
Caêdê mi esto, bolê bizî şinê de, qolê vaş nêşino de. (Qulla morclan)
No ç’çîo ?
Ga birrneno sero bermeno.
  
No ç’çîo ?
Dikkė lerzena vewrė varena.
Çend kenê ?
Di desî, di diwêsî, vist û çhar şiyêsî çend kenê ?
Aw û Adir
Adir vano : Ez eza, kesî ra nêtersena. Biwaza veşnena, biwaza heleynena. Kes nêşeno mi vero vindero.
Awė vana : Ma ez, eza kotîdė !?
Adir vano : Ey çim zengî ma eza torê vana…
Mîê dotenė amey rotenė.
Kerkincė (Çharfekė)
Kerkincė kê perro, hetan hewt koyan peydė hewt herî nêzirrê kesî nêveradana.!
Qereçî
Qereçî bar kenê, key xwo barê herî kenê.
Kelamkose / Kelankosî / Bûkilbê / Bênebûkė
Kelamkose ame ame keyî ver
Pîrê werzė xwo ser
Kalo awė bierzė ser
Wayêrê keyî :    - Kelamkose yo çiçî wazeno ?
Wayêrdê keyî ra awė wazeno
Homay ra rehmet wazeno
Qeçkan rê qurban wazeno
Ma amey gemda wişkė
Homa vengê ma aşnawė
Şiwaney to ra varan wazenê
Ma destveng merişė.
Zewajê Kek û Merî
Kek û merî ya pêya zewjênê.
Kekė keyî derwena, xwo rê leteê penîr vînena, nana teqa ya.
Mere şino penîrî weno. 
Kekė geziyê dana merî ro, mere thîz keno.
Pê dė lej kenê, şinê Qadî het.
Qadî vano:  -Vajê ! 
Kekė  : - Mi keye derwit.
Qadî :  -To pakey kerdė. 
Kekė  : - Mi xwo rê erdo leteê penîr dî.
Qadî :  -To riskê xwo dî.
Kekė  : - Mi teqaya rona.
Qadî :  -To wedarna.
Keké : - Ney penîrê mi werd.
Qadî :  -Ey tham kerd.
Kekė  : - Mi zî geziyê da pro.
Qadî :  -To terbîe kerd.
Keké : - Ey zî thîz kerd.
Qadî :  -Pîh bêro to….
Narojaneo tewr newe: 20/03/2017 Seat : 17:19:06 | Asnayenî : 5257 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011