WwW.Dimilkî.Net - Dêyr û kayê qeçekan (domanan)
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Dêyr û kayê qeçekan (domanan)
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Şeqşeqo
Şeqşeqo 
Alan teqo*
Şar vera ma biteqo.
* mahney xo nêzaneyeno (belli niyo)
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Tîjî tîjî akewé
Bêrî dukandê ma ver kewé
Dûkanê ma dûkanê Hec Elîan* o 
Tede sol û simaq 
Boll ercan o.
* Hec Elîan = Nameê Malbatê
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Ne be se ya,
Ne be kêse ya.
Qatirî ser keçe ya.
Zêrî bîrê bi barî,
Kêsey bîrê bi qantarî,
Ma sozê ci nêdanê şarî.
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Sêwî yo, savî yo !
Destê sêwî seqer o
Nanê sêwî qelem û deftero
Kirasê ci di ver o
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Şar pêro ar o mar o,
Keynay mi xelle û xubaro.
Şar pêro gî gastanan,
Keynay mi vilika bostanan.
Şar pêro arê eşîran,
Lajê mi tewrey beşîlan.
………
Domanan rê  dêrê dayikan
Ding ding o banî sero,
Ruwen o nanî sero,
Verg bêro tişkî bero,
Keçelo komirî vero,
Ol bêro Xalit û Wesmanî bero,
Keye pêro Hes'î sero.
………..
Domanan rê  dêrê dayikan
Lorî lorî,
Mem ê mi lorî,
Pîyê xo şiyo ca do dûrî,
Ci rê bîaro sewlê sûrî.
…………
Dewijî
Nanê gilgilî Babijî
Qoliksûrî Sûkijî
Pirênçekinî Hopijî
Sersapijî sere eşpijî
…………
Bargîr
Awa to ya to vero
Simerê to yo to vero
Ti yê çi hîrenê
Hût ameo to bero ?
   ……….
Nançûçik-Qispincar
Nançûçik nan pewjeno,
Qispincar qisey keno,
Wara xo çiwey keno.
   ……….
Sayêrê ma
Sayêrê ma xilxaşî,
Villé rijnê nê kaşî,
Qandê top da qumaşî.
  
Bewrincî
Hadrê ma şirê bewrincî.
Herê xalan kewtî lhincî.
Xalo û xalcinêra perray pê zhincî.
  
Waştî
Waştî, waştî !
Bê mi paştî.
Ez to bera 
Gem û deştî.
………..
Keşîş
Serdo, serdo.
Keşîş merdo.
Piré mêrde kerdo.
Millay nan û penîr 
Werdo.
………..
Remo çerçî
Remo çerçiyo,
Tajîrê hakano,
Cambazê kergano.
………
.....
Nêrib o, pirê rib o, barê mi tey çinêbo wa pirê gî bo.
Dije
Dijeko pûrt nermeko,
Marda xo rê çend xaseko.
  
Lezvate (pêsero rew rew vajê !)
Sêşeme ra sêşeme vîst û şeş sêşemey
Lezvate (pêsero rew rew vajê !)
Şina key eşkije, eşkije wena, şina key eşpije eşkije wena.
Lezvate (pêsero rew rew vajê !)
Di ciwanî  di  ciwînî  ciwanî  ciwînî  sero  encîlî  wenê. 
Lûweré se kerd ? (pêsero rew rew vajê !)
Lûweré Lên Ra Ruwen Lêst.
Ç'çî ard, ç'çî berd ? (pêsero rew rew vajê !)
To ardî berdî kardî ardî ardî ardî kardî berdî?
To kardî berdî ardî ardî  ardî ardî kardî berdî?
To kardî ardî ardî berdî ardî  ardî kardî berdî?
Kardî-Ardî
Kardî kar dî şî ardî ardî.
No ç’çîo ?
Kilawa tûtî pirrê nûtî.
No ç’çîo ?
Çweê mino çewt, hewt koyan peydé kewt.
No ç’çîo ?
Mêşeêdê mi esto , dara raşté tede çinîa. (Estereyê bizan)
No ç’çîo ?
Caêdê mi esto, bolê bizî şinê de, qolê vaş nêşino de. (Qulla morclan)
No ç’çîo ?
Ga birrneno sero bermeno.
  
No ç’çîo ?
Dikké lerzena vewré varena.
Çend kenê ?
Di desî, di diwêsî, vist û çhar şiyêsî çend kenê ?
Aw û Adir
Adir vano : Ez eza, kesî ra nêtersena. Biwaza veşnena, biwaza heleynena. Kes nêşeno mi vero vindero.
Awé vana : Ma ez, eza kotîdé !?
Adir vano : Ey çim zengî ma eza torê vana…
Mîê dotené amey rotené.
Kerkincé (Çharfeké)
Kerkincé kê perro, hetan hewt koyan peydé hewt herî nêzirrê kesî nêveradana.!
Qereçî
Qereçî bar kenê, key xo barê herî kenê.
Kelamkose / Kelankosî / Bûkilbê / Bênebûké
Kelamkose ame ame keyî ver
Pîrê werzé xo ser
Kalo awé bierzé ser
Wayêrê keyî :    - Kelamkose yo çiçî wazeno ?
Wayêrdê keyî ra awé wazeno
Homay ra rehmet wazeno
Qeçkan rê qurban wazeno
Ma amey gemda wişké
Homa vengê ma aşnawé
Şiwaney to ra varan wazenê
Ma destveng merişé.
Zewajê Kek û Merî  (Versîyonê 1î)
Kek û merî ya pêya zewjênê.
Keké keyî derwena, xo rê leteê penîr vînena, nana teqa ya.
Mere şino penîrî weno. 
Keké geziyê dana merî ro, mere thîz keno.
Pê dé lej kenê, şinê Qadî het.
Qadî vano:  -Vajê ! 
Keké  : - Mi keye derwit.
Qadî :  -To pakey kerdé. 
Keké  : - Mi xo rê erdo leteê penîr dî.
Qadî :  -To riskê xo dî.
Keké  : - Mi teqaya rona.
Qadî :  -To wedarna.
Keké : - Ney penîrê mi werd.
Qadî :  -Ey tham kerd.
Keké  : - Mi zî geziyê da pro.
Qadî :  -To terbîe kerd.
Keké : - Ey zî thîz kerd.
Qadî :  -Pîh bêro to….
…..
Zewajê Pîr û Dikî  (Versîyonê 2iné) 
Pîr û Dîkîa zewjênê.
Pîré keyî derwena, xo rê leteê penîr vînena, teqa ya ronena.
Dîk şino neqûr keno, penîrî weno. 
Pîré geziyê dana dîkî sere ro, Dîk zî lîq verdano çimdê pîré.
Pê dé lej kenê, şinê Qadî het.
Qadî vano:  -Vajê ! 
Pîré  : - Mi keye derwit.
Qadî :  -To pakey kerdé. 
Pîré  : - Mi xo rê erdo leteê penîr dî.
Qadî :  -To riskê xo dî.
Pîré  : - Mi teqaya rona.
Qadî :  -To wedarna.
Pîré : - Dîkî neqûr kerd.
Qadî :  -Ey tham kerd.
Pîré  : - Mi zî geziyê da pro.
Qadî :  -To terbîe kerd.
Pîré : - Ey lîq verda mi çim.
Qadî :  - Ey çimê to kil kerdî.
…..
Narojaneo tewr newe: 04/02/2019 Seat : 23:42:19 | Asnayenî : 10003 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011