Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy:  Ti çendė berz ra biperrê, ê ke nêşenê biperrê to hendė werdi vînenê. (Nietzche)
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Serpel
Ewro:29/03/2015,Bazar | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
Last UpDate: 25/01/2014 Seat : 23:41:22 | Views: 30683
Copyright©B. Asinger-2011