Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy:  Bellû qapûşik ra kewna, vana : - Hele biewnî fekê na marda mi hend hera o !
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Serpel
Ewro:29/05/2015,Yêne | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
Last UpDate: 25/01/2014 Seat : 23:41:22 | Views: 32727
Copyright©B. Asinger-2011